Kajander ja Sivunen onnittelevat ja kiittävät Bengt Holmströmiä ”Hänen palautteellaan ja ajatuksillaan on ollut iso vaikutus”

Taloustieteen Nobel-palkinnon lauantaina 10.12 vastaanottanut professori Bengt Holmström hoitaa MIT:ssa viime vuosisadan merkittävimpiin taloustieteilijöihin kuuluvan Paul Samuelsonin nimikkoprofessuuria. Holmström on tutkinut paljon sitä, miten erilaisilla kannustimilla ja sopimuksilla voidaan saada aikaan haluttuja lopputuloksia erityisesti innovaatiotoiminnan alueella.

Boost Brothers on hyödyntänyt prof. Holmströmin tutkimuksia ja palautetta esimerkiksi rakennusalan innovaatiotoiminnan kannustinjärjestelmien kehittämisessä ja toteutuksessa, sekä rakennushankkeissa, että liiketoiminnan kehityshankkeissa.

”Haluamme lämpimästi onnitella prof. Holmströmiä Nobel-palkinnon johdosta ja kiittää erinomaisista keskusteluista innovaatiotoiminnan kannustimiin ja kestävään rakentamiseen liittyen, joita kävimme ollessani MIT:ssä tekemässä väitöskirjatutkimustani. Nämä keskustelut ovat antaneet huomattavan paljon inspiraatiota ja potkua työhön,” toteaa Juho-Kusti Kajander.

”Holmströmin löydöksillä autamme asiakkaitamme tekemään parempia ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia rakentamisen innovaatiotoiminnassa,” jatkaa Matti Sivunen.