Järvenpään uusi yhteiskoulu rakennetaan Boostin kehittämällä Milestone-mallilla

(Kuva: Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy)

 

Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) rakentaminen käynnistyi syyskuussa. Boost Brothers on yhdessä hankkeen rakennuttamisesta vastaavan Mestaritoiminta Oy:n kumppanina vastannut hankkeen hankesuunnittelusta, suunnitteluhankinnoista, suunnittelunohjauksesta sekä projektinjohtourakoitsijan hankinnasta.

Toteutusvaiheessa Boostin työ jatkuu edelleen muun muassa käyttäjäyhteistyön organisoinnilla sekä projektin toteutuksen auditoinnilla.

Kouluhankkeesta uutisoitiin hiljattain myös Rakennuslehdessä.

Boost mukana hankkeessa rakennuttamisen asiantuntijana

Boostilla rakennuttamisen asiantuntijana toimiva Jussi Alanko-Luopa kertoo JYK-hankkeen vaiheista:

”Loppuvuodesta 2020 käynnistimme hankkeen ehdotussuunnittelun ja alkuvuodesta 2021 siirryttiin yleissuunnitteluvaiheeseen. Projektinjohtourakoitsijan hankinta tehtiin kevään 2021 aikana ja hankkeen yleissuunnittelu viimeisteltiin yhdessä valitun urakoitsijan kanssa tiiviissä kehitysvaiheessa alkukesän aikana.

Hankintaan päätettiin sisällyttää kehitysvaihe, jotta urakoitsijan asiantuntemus ja kehitysehdotukset pystytään hyödyntämään jo yleissuunnitelmissa.”

Hanke toteutetaan Boostin kehittämällä Milestone-mallilla

Hankkeessa on alusta lähtien hyödynnetty Boostin kehittämää Milestone-mallia. Hankkeen suunnittelu ja toteutus on ositettu Milestone-mallin mukaisiin välitavoitteisiin, joiden ansiosta tilaajalla on jatkuvasti ajantasainen käsitys siitä, että hanke etenee aikataulussaan ja kustannus- ja laatutavoitteet täyttyvät.

”Milestone-malli on mahdollistanut välittömän reagoinnin, mikäli suunnitteluratkaisu on lähtenyt vähäisessäkään määrin poikkeamaan hankesuunnitelman mukaisista tavoitteista.

Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheet jaettiin noin kuukauden pituisiin tahteihin ja tahdit edelleen pienempiin työpaketteihin, joissa suunnitelmat analysoitiin osapuolten toimesta. Oikea-aikainen ja aktiivinen suunnitelmien analysointi mahdollisti sen, että suunnitelmat valmistuivat suoraan tavoitteiden mukaisina, eikä uudelleensuunnittelua tai laajoja suunnitelmien korjaamisia tarvinnut tehdä”, kertoo Alanko-Luopa.

Koronakriisin aikana käynnistynyt rakennuskustannusten voimakas nousu tuo osaltaan haasteita hankkeen toteuttamiseen. Suunnitteluvaiheen onnistuminen kustannustenhallinnassa helpottaa kustannustavoitteisiin pääsemistä haasteista huolimatta.

”Hankkeen yhteistoiminnallinen toteutustapa mahdollistaa kustannusten hallinnan mm. vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja tutkimalla siten, että valmiin koulun pedagogisista tavoitteista ja laatutasosta ei tarvitse tinkiä.

Hankkeen suunnittelusopimukset ja projektinjohtourakkasopimus sisältävät Milestone-mallin mukaisen palkkiomekanismin, jossa suunnittelijoita ja urakoitsijaa palkitaan tavoitteiden mukaisten ja innovatiivisten ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämä osaltaan kannustaa osapuolia entistä kustannustehokkaampien ratkaisujen innovointiin”, jatkaa Alanko-Luopa.

Uudet koulutilat palvelevat kuntalaisia jatkossa myös iltaisin ja viikonloppuisin

Uusi koulu rakennetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisenä rakentuu uudisrakennus ja toisessa vaiheessa laajennetaan uudisrakennusta sekä perusparannetaan Kansakoulunkatu 1:n rakennus. Toisen vaiheen valmistuttua vuonna 2026 koulussa on oppilaspaikat noin 1100 lapselle.

Järvenpään Yhteiskoulun uusi rakennus on suunniteltu opetustoiminnan lisäksi toimimaan monitoimitalona, jonka tiloja kuntalaiset pääsevät hyödyntämään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Monikäyttöisyydellä saadaan parannettua tilojen käyttöastetta, kun tilat ovat aktiivisessa käytössä myös ilta-aikaan.