Rakennushankkeet onnistumaan Milestone-mallilla

Boost Brothersin rakennushankkeita varten kehittämä Milestone-malli nostetaan esiin Kunnallissuomi-lehden verkkojulkaisussa. Milestone-malli hyödyntää ennalta suunniteltuja ja sovittuja välitavoitteita hankkeen etenemisen seurantaan. Se tarjoaa asiakkaalle tilaisuuden ohjata hanketta haluttuun suuntaan sekä puuttua mahdollisiin epäkohtiin hyvissä ajoin.

Milestone-malli helpottaa hankkeiden seurantaa

Milestone-mallissa rakennushanke jaetaan suunnittelu- ja toteutusvaiheissa välitavoitteisiin, joiden ansiosta tilaajalla on jatkuvasti ajantasainen käsitys siitä, edistyykö hanke aikataulussa ja täyttyvätkö kustannus- ja laatutavoitteet.

Välitavoitemalli räätälöidään aina hankekohtaisesti, joten välitavoitteita saattaa suunnitteluvaiheessa olla kolmesta kahteenkymmeneen ja toteutusvaiheessa kahdesta kymmeneen riippuen muun muassa hankkeen koosta.

Väliarvioinnissa kerätään tietoa viideltä osa-alueelta: aikataulun toteutumisesta, laadunvarmistuksen toimenpiteistä, kustannuksista suhteessa investointi- ja ylläpitobudjettiin, käyttäjä- ja tilaajatyytyväisyydestä hanketiimiin sekä innovaatioiden määrästä ja vaikutuksesta. Projektitiimi on vastuussa tiedonkeruusta ja sen toimittamisesta ulkopuoliselle asiantuntijalle, joka toteuttaa väliarvioinnin.

Milestone-malli sopii erityisen hyvin isojen hankkeiden seurantaan, mutta sovellettuna sitä voidaan hyödyntää myös pienempien uudis- ja peruskorjaushankkeiden osalta. Mallia pystytään soveltamaan myös infra- ja teollisuushankkeissa.

Uutta näkökulmaa hankkeiden hallintaan

Mallia ryhdyttiin kehittämään vuonna 2013, kun Boost Brothersilla havaittiin, että tilaajat tarvitsevat hankkeiden hallintaan uusia, tehokkaampia työkaluja.

”Aiemmin hankkeiden tavoitteiden hallinta saattoi olla olematonta, hankkeet viivästyivät ja tilaaja maksoi liikaa huonosta laadusta. Suunnittelijoiden, tilaajan, käyttäjän ja rakentajan välinen yhteistyö oli usein heikkoa. Ratkaisuna tähän kehitimme yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa koko hankkeen yhteisen väliarviointimallin”, taustoittaa operatiivinen johtaja Matti Sivunen.

Heti ensimmäisten Milestone-mallia käyttäneiden hankkeiden kohdalla todettiin, että kehitystyö oli tuottanut tulosta. Boost Brothersin asiakkaat ovat Milestone-mallin avulla onnistuneet jo yli kymmenessä hankkeessa, joista malliesimerkkeinä ovat Tikkurilan kirkko, Kinnarin koulu Järvenpäässä ja Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus.

Kehitystyö jatkuu

Boost Brothers on rakennuttamisen ratkaisutoimisto, jonka tavoitteena on jatkuvasti kehittää rakennuttamisen kärkiosaamista ja auttaa tilaajaorganisaatioita saavuttamaan hankkeen tavoitteet.

Uutta, toisen sukupolven Milestone-mallia on viime vuosina kehitetty tukemaan entistä tiiviimpää hankkeen etenemisen seurantaa, jolloin välitavoitteita on tiheämmin. Suunnitteluvaiheessa seurantaa tehdään kahden viikon jaksoissa, ja rakennusvaiheessa siirrytään kolmen kuukauden seurantajaksoihin.

Uutta Milestone-mallia on pilotoitu tähän mennessä kolmessa hankkeessa, ja sen avulla on suunnittelusta saatu luotua aikaisempaa oleellisesti tarkempi tilannekuva, johon perustuen suunnittelua on voitu johtaa tarkasti.

”Tilaajan tavoitteiden täyttämisen lisäksi haluamme ymmärtää mitä suunnittelijat, urakoitsijat ja muut osapuolet tarvitsevat onnistuakseen. Haluamme luoda Milestone-mallin avulla keskustelevan yhteistoimintamallin, jossa kaikilla osapuolilla on hyvä olla”, kiteyttää Matti Sivunen.

 

 

Lisätietoja:

Matti Sivunen
Boost Brothers
040 751 5710
matti.sivunen@boostbrothers.fi