Helsingin kaupunki ja Boost Brothers yhteistyöhön palveluverkkosuunnittelussa

Projektin tavoitteena on tuottaa päätöksentekotietoa Töölön ja Kampin alueen koulujen ja päiväkotien palveluverkon kehittämiseen tarkastelujaksolle 2018-2030. Työssä kartoitetaan koulu- ja päiväkotiverkon nykytila sisältäen investointitarpeet ja -vaihtoehdot sekä tilojen käyttömahdollisuudet. Tämän jälkeen tunnistetaan palveluverkon kehitysvaihtoehdot sekä analysoidaan yhdessä valittuja vaihtoehtoja sovituin mittarein. Projekti toteutetaan vuoden 2018 aikana tiiviissä yhteistyössä kaupungin palvelutilaverkko-yksikön, käyttäjien ja Boostin välillä.

”Töölön palveluverkko on erittäin monimuotoinen ja se sisältää sekä kaupungin omistamia että ulkoa vuokraamia kohteita. Tarkastelun lopputulosten kannalta on erittäin tärkeää tunnistaa mittarit, joilla sekä vuokra- että omistuskohteita voidaan vertailla keskenään,” toteaa asiakaspäällikkö Antti Saarnio Helsingin kaupungilta.

”On erittäin hienoa tehdä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa koulu- ja päiväkotiverkkojen kehittämiseksi. Palveluverkkosuunnittelussa on tärkeää tunnistaa ja vertailla eri vaihtoehtoja systemaattisesti niin toiminnan kuin kustannusten näkökulmasta,” kertoo projektipäällikkö Petro Pöyhönen Boost Brothersilta