Helsingin kaupungin asunnot mukana Innovation Broker -pilotoinnissa asuinrakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi

Uutisoimme kesän lopulla Boostin ja Business Finlandin yhteistyönä käynnistämästä Innovation Broker -pilottihankkeesta, jonka tarkoituksena on tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista. Pilottihanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön ohjaaman ja rahoittaman KEINO-osaamiskeskuksen palvelua. Business Finland on yksi KEINO-konsortion jäsenistä.

Hankkeeseen etsittiin avoimella haulla KIRA-toimialalle sijoittuvia innovatiivisia hankintoja, joissa Innovation Broker -palveluita voitaisiin pilotoida. Pilotointiin valittiin mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) HELENA-hankkeen hankintojen valmistelu.

HELENA-hankkeen avulla kohti hiilineutraalia Helsinkiä

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä, ja kaupungin omalle rakennuskannalle onkin asetettu tiukat energiatehokkuusvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Innovation Broker -pilotointiin valitussa Hekan HELENA-hankkeessa etsitään parhaita ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. HELENA-hankkeen tavoitteena on vähentää Hekan laajojen peruskorjauskohteiden energiankulutusta noin 40 prosenttia kohteelle teetettävän monitavoiteoptimoinnin avulla.

Monitavoiteoptimoinnilla voidaan merkittävästi parantaa asuinrakennusten energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämistä.

Hankkeesta saatuja oppeja on mahdollista hyödyntää laajasti myös yksityisen sektorin energiatehokkaassa korjausrakentamisessa niin Suomessa kuin Euroopassa.

Boost Brothers mukana tukemassa innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä

Boost toimii Innovation Broker -hankkeessa asiantuntijana toteuttamalla ja kehittämällä sparrauspalveluita innovatiivisten hankintojen toteutuksen tueksi. Sparrauspalveluita ovat esim. taustatietojen keruu ja analysointi, kehittämistarpeen arviointi, hankintayksikkö-matchmaking, markkinavuoropuheluiden järjestäminen ja fasilitointi sekä hankintamallisparraus.

Hekan pilotissa Innovation Broker -palvelut kohdistuvat innovatiivisten hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen. Palvelut tukevat hankintayksikköä innovatiivisen hankintaprosessin ja markkinavuoropuhelun valmistelussa sekä innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämisessä myös kansainvälisesti.

”Hekan kunnianhimoisiin ja tärkeisiin tavoitteisiin pääseminen tulee vaatimaan markkinoilta uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. On mahtavaa, että saamme jo hankintojen valmisteluvaiheessa olla mukana tuomassa Boostin asiantuntemusta, ja luomassa edellytyksiä innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämiselle!”, kuvaa Boost Brothersin asiantuntija Samu Heikkilä.

Haussa kestävän rakentamisen energiatehokkaita ratkaisuja

Heka etsii kokeiluvalmiita ja skaalattavia innovatiivisia ratkaisuja parhaillaan käynnissä olevan innovaatio-ohjelman kautta. Innovaatio-ohjelma on järjestetty tukemaan HELENA-hankkeen tavoitteita, ja haku ohjelmaan on auki 5. joulukuuta asti. Haku on avoin kansallisille ja kansainvälisille innovatiivisille kestävän rakentamisen ratkaisuille, jotka parantavat erityisesti asuinkerrostalojen energiatehokkuutta.

Innovaatio-ohjelman hausta löydät lisätietoa tästä.

Lisätietoja: Boost Brothers, Samu Heikkilä, p. 044 581 7979