Business Finland ja Boost vauhdittavat innovatiivisia KIRA-toimialan hankintoja

Innovation Broker -toiminta tukee innovatiivisten hankintojen toteuttamista

Business Finland ja Boost Brothers Oy ovat käynnistäneet yhteistyön Innovation Broker -hankkeessa. Innovation Broker -toiminnan tavoitteena on vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista kehittämällä hankintayksiköiden ja toimittajien välistä tiedonkulkua sekä tuomalla innovaatioita tuottavat yritykset lähemmäksi ostajia ja heidän tarpeitaan.

Nyt käynnistyvä pilottihanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön ohjaaman ja rahoittaman KEINO-osaamiskeskuksen palvelua, joka tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämisessä.

Business Finland on yksi KEINO-konsortion jäsenistä. Business Finlandin roolina on erityisesti tukea hankintayksiköiden verkottamista liiketoimintaekosysteemeihin ja yritysverkostoihin sekä tuottaa tietoa ja esimerkkejä siitä, miten hankinnat voivat toimia markkinoiden avaajina.

Pilotoitavia hankintoja etsitään – tilaajille loistava mahdollisuus saada sparrausta hankinnan valmisteluun

Tällä hetkellä hankkeessa on käynnissä avoin haku, jossa etsitään KIRA-toimialalle sijoittuvia innovatiivisia hankintoja, joissa Innovation Broker -palveluita voitaisiin pilotoida.

Hakuun voivat osallistua kaikki organisaatiot, jotka ovat toteuttamassa innovatiivisia julkisia KIRA-alaan kohdistuvia hankintoja syksyn aikana.

Hakuun voi osallistua laatimalla lyhyen kuvauksen hankinnan kohteesta sekä osa-alueista, joihin erityisesti kaipaa hankinta-asiantuntijoiden sparrausta. Hakulomake tarkempine ohjeineen löytyy KEINOn verkkosivuilta täältä.

Haku sulkeutuu sopivien hankintojen löydyttyä, kuitenkin viimeistään 6.9.2021.

Boost toimii hankkeessa asiantuntijana toteuttamalla ja kehittämällä sparrauspalveluita

Boost toimii Innovation Broker -hankkeessa asiantuntijana toteuttamalla ja kehittämällä sparrauspalveluita innovatiivisten hankintojen toteutuksen tueksi. Sparrauspalveluita ovat esim. taustatietojen keruu ja analysointi, kehittämistarpeen arviointi, hankintayksikkö-matchmaking, markkinavuoropuheluiden järjestäminen ja fasilitointi sekä hankintamallisparraus.

Boostin rakennuttamisen asiantuntija Samu Heikkilä kertoo innoissaan alkaneesta yhteistyöstä: ”On hienoa päästä työskentelemään kansallisesti merkittävän kehitystyön parissa. Julkisten hankintojen kokonaisvolyymi Suomessa on huimat 35 miljardia euroa vuodessa ja esimerkiksi julkisiin rakennushankkeisiin käytetään Suomessa vuosittain noin 7 miljardia euroa.

Innovaatioiden ja kestävien ratkaisujen hankkimisen helpottaminen on erittäin tärkeä tavoite, jolla tulee olemaan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia niin kiinteistö- ja rakennusalalle kuin koko yhteiskunnallekin.”

 

Lue lisää: https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/uutiset-artikkelit/haemme-kira-toimialalle-sijoittuvia-innovatiivisia-hankintoja

Lisätietoja myös: Boost Brothers Oy, Samu Heikkilä, p. 0445817979