Boostin valmennuspalveluilla kohti tehokkaampaa tiimityöskentelyä ja vuorovaikutusta

Rakennushanke on erinomainen esimerkki siitä, miten kokonaisuus on enemmän kuin vain yksittäisten tekijöiden summa. Rakennushankkeessa yhdistyy monta erilaista tekijää ja tiimiä, jokainen omine tapoineen ja tarpeineen. Mitä paremmin tiimien ja yksilöiden välinen yhteistyö ja kommunikaatio toimii, sitä vähemmän on kuoppia matkalla kohti onnistunutta lopputulosta.

Boost Brothersin valmennuspalvelu auttaa hanketiimiä luomaan selkeän työsuunnitelman, kirkastamaan hankkeen tavoitteet kaikille osapuolille, ja auttaa sekä tiimiä että yksilöitä työskentelemään tehokkaasti yhteisiä tavoitteita kohti ja tuottamaan arvoa rahalle.

Valmennuksen tavoitteena on mahdollistaa hanketiimille ja yksilöille parhaat mahdollisuudet menestyä hankkeessa sekä kehittää tiimiä ja yksilöitä.

Asiantuntemuksemme perustuu itseohjautuvuuden ja tiimityöskentelyn tutkimukseen, uusimman tutkitun tiedon hyödyntämiseen ja soveltamiseen sekä kokemukseen erilaisten tiimien valmentamisesta, johtamisesta ja tiimien toimimisesta.

Tehokasta tiimityöskentelyä ja toimivaa vuorovaikutusta

Valmennuspalveluistamme vastaava johtaja Maiju Hirvonen esittelee, millaisia valmennuksia Boost tarjoaa:

”Boost tekee sekä tiimivalmennusta että projektivalmennusta asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tiimivalmennus tarjoaa esimerkiksi työkaluja hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä keskinäisen kommunikaation ja yhteistyön tehostamiseksi. Tarjoamme tiimille keinot, joilla tiimi itse, valmentajan tukemana, luo ryhmälleen toimivat pelisäännöt ja sopivat toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista.

Voimme toimia esimerkiksi tilaajaorganisaation valmentajana läpi hankkeen, hankintavaiheessa palveluntarjoajan valmentajana tai projektia toteuttamaan valitun projektitiimin valmentajana hankkeessa. Valmennuksessa, esimerkiksi projektin mittaroinnissa, hyödynnämme kehittämäämme Milestone-ratkaisua.

Teemme yksilöiden tai koko projektitiimin valmennusta ja tarpeen mukaan voimme järjestää koulutusta isommallekin projektitiimille. Lisäksi teemme myös johtoryhmävalmennusta.

Kilpailuvalttimme tiimien valmennuksessa on ehdottomasti rakennuttamisen ja rakennushankkeiden asiantuntemus. Ulkopuolisen fasilitaattorin roolissa voimme kokemukseemme perustuen tuoda esiin sellaisia havaintoja, joita tiimi ei välttämättä kaiken ohessa itse huomaa.”

Arvokasta oppia yksilön ja tiimin toiminnasta

Boostin valmennuspalvelu soveltuu erinomaisesti niin talonrakentamisen, infrarakentamisen kuin teollisuus- ja energiahankkeiden tarpeisiin. Valmennus sopii erityisen hyvin yhteistoiminnallisiin hankemalleihin, mutta yhtä lailla varmistamaan pienempien tiimien ja hankkeiden onnistumisia.

Asiakaspalautteissa on noussut esiin oivaltavia kommentteja siitä, mitä lisäarvoa valmennus on hankkeisiin tuonut. Asiakkaat ovat kommentoineet, että parasta valmennuksen antia on ollut muun muassa oppia reflektoimaan omaa ja tiimin toimintaa. On myös huomattu, että teknisten seikkojen ohella on välillä hyvä pysähtyä miettimään tiimin keskinäistä toimintaa ja esimerkiksi sitä, miten vuorovaikutusta voitaisiin parantaa.

Boost on toiminut hanketiimin valmentajana muun muassa Helen Oy:n Meriveden lämmöntalteenottohankkeessa, Väyläviraston Hailuodon kiinteä yhteys -allianssihankkeessa, sekä Väyläviraston Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisen allianssihankkeessa.

Helenin kanssa yhteistyötä on tehty hankkeen alkumetreiltä lähtien valmentamalla tilaajaa hankintavaiheessa, toteuttamalla projektitiimille allianssikoulutusta ja tiimivalmennusta, kehittämällä hankkeen tiimimallia työpajojen kautta ja tarjoamalla yksilövalmennusta.

Tero Palmu, Helenin projektipäällikkö Merivesijärjestelmä -allianssissa kertoo, mitkä asiat hän on kokenut Boostin valmennuksen hyödyiksi:

”Projektin alussa tiimivalmennus on ollut erittäin hyödyllinen panostus, lähes välttämätön keino saada yhteistyö tehokkaasti käyntiin, luoda uudelle projektitiimille yhteiset työskentelytavat ja tutustua toisiinsa.

Kehitimme yhdessä Boostin ja allianssin projektiryhmän kanssa tälle projektille sopivan mallin, jossa valmentaja ja projektiryhmän vetäjät työskentelevät yhdessä, ja tiimivalmennuksen suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan hankkeen edetessä.

Ulkopuolisen fasilitaattorin läsnäolo on tuntunut luontevalta ja saanut tiiminjäsenet toimimaan hyvin keskenään. Henkilökohtainen valmennus on myös antanut uusia ideoita ja ajatuksia.”

Hirvonen vinkkaa uusille asiakkaille, miksi Boostin valmennuspalvelua kannattaisi hyödyntää omassa rakennushankkeessa:

”Voimme tuoda boostia ihan hankkeen perusasioihin kuten perehdytystä hankemuotoon ja hankkeen peruskonseptiin, hankkeen tavoitteiden kirkastamiseen, projektiorganisaation ja käytäntöjen ylösajoon ja projektisuunnitelman yhteiskehittämiseen.

Tiimivalmennuksen avulla pystytään panostamaan tiimin toiminnan tarkasteluun säännöllisesti, jolloin yhteisten tavoitteiden saavuttaminen helpottuu.”

 

Lue lisää valmennuspalvelustamme täältä, tai ole suoraan yhteydessä Maiju Hirvoseen (p. 040 866 9040, maiju.hirvonen@boostbrothers.fi) niin suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva valmennusratkaisu!