Helsingin Satama

Boost valittu dokumentinhallinnan asiantuntijaksi Helsingin Sataman Länsiprojektiin

Kuva: Helsingin Satama

Länsiprojekti koostuu uudistuksista, joiden avulla Länsisatama valmistautuu ottamaan vastaan koko Tallinnan reitin liikenteen.

Dokumentinhallinnan asiantuntijana Boost hallinnoi ja koordinoi Länsiprojektissa ja sen osaprojekteissa syntyvän suunnitteludokumentaation säilyttämisen.

– Valinta dokumentinhallinnan asiantuntijaksi on huomattava luottamuksen osoitus. Laadukas ja systemaattinen dokumentinhallinta on yksi Länsiprojektin onnistumisen tekijöistä. Meillä on laaja kokemus dokumentinhallinnan kehittämisestä ja monipuolisten dokumentinhallinnan järjestelmien hyödyntämisestä niin vaativissa rakennushankkeissa kuin kiinteistönpidossa. On suuri kunnia päästä työskentelemään entistäkin laajemmassa roolissa koko Suomen kannalta erittäin merkittävässä Länsiprojektissa, kertoo Boost Brothers Oy:n toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander.

Boostin tehtävänä on varmistaa, että kaikki projektissa tarvittava dokumentaatio tallentuu projektipankkeihin ja on projektin osapuolten käytettävissä oikea-aikaisesti tarvittavassa muodossa. Dokumentinhallinnasta vastaava asiantuntija vastaa myös suunnitelmien hyväksymiskäytännöistä sekä projektipankkien käyttöoikeuksien hallinnasta.

Lisäksi Boost on mukana hankkeessa kustannusten hallinnan asiantuntijana.

Vaiheittain etenevä kokonaisuus

Länsiprojekti on Helsingin Sataman kehittämisohjelman ensimmäinen vaihe, joka sisältää Länsisataman kehittämistoimenpiteet ja satamatunnelin rakentamisen. Projektin tavoitteena on satamatoimintojen uudistaminen, kaupunkikehityksen mahdollistaminen Helsingin keskustassa sekä liikenteen sujuvoittaminen Länsi-Helsingissä ja keskustassa.

Helsingin Sataman Länsiprojektin johtaja Ari Parviainen toteaa Helsingin Sataman Länsiprojektin olevan vaativa kokonaisuus.

– Siinä jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen suunnitellaan ja rakennetaan uutta satama-aluetta ja kaupunkitilaa. Samalla sataman normaalin toiminnan täytyy voida jatkua yhtä aikaa rakentamisen kanssa. Olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet mukaan parhaat tekijät.

Kehittämisohjelma on suunniteltu toteutettavaksi 2020–2030-luvuilla osa kerrallaan. Länsisataman valmistumisen jälkeen aloitetaan Katajanokan kehittäminen, jonka jälkeen on vuorossa Eteläsataman muutokset.

Lisätietoja Helsingin Sataman kehittämisohjelmasta ja Länsiprojektista.