Kuvassa näkyy Helsingin Sataman kehittämisohjelman tavoitteet

Boost vastaa kustannusten hallinnasta Helsingin Sataman kehittämisohjelmassa

Kuva: Port of Helsinki

Helsingin Sataman kehittämisohjelma etenee vaiheittain. Boost on valittu asiantuntijaksi ensimmäisenä toteutettavaan Länsiprojektiin.

Helsingin Sataman kehittämisohjelman Länsiprojekti koostuu uudistuksista Länsisatamassa sekä satamatunnelin rakentamisesta. Länsisatama ottaa tulevaisuudessa vastaan koko Tallinnan reitin liikenteen.

Boost Brothers Oy on hankkeessa mukana kustannustenhallinnan asiantuntijana. Boostin tehtäviin kuuluu Länsiprojektin budjetoinnin ja kustannusseurannan toteuttaminen yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa. Lisäksi Boost Brothers tuottaa Helsingin Sataman johdon ja hallinnon tarpeisiin tarvittavat kustannushallinnan dokumentit kuten budjetit ja seurantaraportit.

– Valinta kustannustenhallinnan asiantuntijaksi on mahtava luottamuksen osoitus. On upeaa olla mukana viemässä ison hankekokonaisuuden talousjohtamista kokonaisuutena uudelle tasolle, kertoo Boost Brothers Oy:n toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander.

Boostilla on pitkä tausta rakennusalan tutkimus- ja kehitystyöstä sekä uusien toimintatapojen käytäntöön viemisestä.

Länsiprojekti on Sataman kehittämisohjelman ensimmäinen vaihe, ja se sisältää kolme osaprojektia: satamatunnelin, laituri- ja kenttäalueiden kehittämisen sekä uuden T1-terminaalirakennuksen.

Satamatoimintojen uudistaminen osa kaupunkikehitystä

Sataman Länsiprojektin kehittämisen tavoitteena on satamatoimintojen uudistaminen, kaupunkikehityksen mahdollistaminen Helsingin keskustassa sekä liikenteen sujuvoittaminen Länsi-Helsingissä ja keskustassa.

– Helsingin Sataman Länsiprojekti on vaativa kokonaisuus, jossa jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen suunnitellaan ja rakennetaan uutta satama-aluetta ja kaupunkitilaa. Käytännön työt edellyttävät siksi paitsi huolellista suunnittelua, myös tarkkaa valvontaa ja ohjausta paikan päällä. Sataman normaalin toiminnan täytyy myös voida jatkua yhtä aikaa rakentamisen kanssa. Siksi haluamme tehtävään mukaan parhaat resurssit, toteaa Helsingin Sataman Länsiprojektin johtaja Ari Parviainen.

Kehittämisohjelma toteutuu hallitusti vaihe kerrallaan

Sataman kehittämisohjelma on kaupunginhallituksen hyväksymä pitkäaikaissuunnitelma, jonka taustalla on kaupunginvaltuuston päätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa.

Kehittämisohjelma on suunniteltu toteutettavaksi 2020–2030-luvuilla osa kerrallaan. Länsisataman valmistumisen jälkeen aloitetaan Katajanokan kehittäminen, jonka jälkeen on vuorossa Eteläsataman muutokset.

Kehittämisohjelman osaprojekteista satamatunneli ja laituri- ja kenttäalueiden uudelleenjärjestely ovat suunnittelun osalta osa EU:n rahoittamaa TWINPORT V-hanketta.

Lisätietoja kehittämisohjelmasta ja Länsiprojektista Helsingin Sataman nettisivuilta.