Boost Brothers Kaupunkiliikenne Oy:n kumppaniksi Koskelan varikkohankkeeseen

(Kuva HSL, kuvaaja HSL/Lauri Eriksson)

Boost Brothers Oy on valittu Kaupunkiliikenne Oy:n (ent. HKL) yhteistyökumppaniksi Koskelan varikon uudishankkeen strategia- ja hankintavaiheeseen. Varikon uudishanke vastaa raitioliikenteen laajentumisesta johtuvaan kalustomäärän kasvuun ja mahdollistaa modernin kaluston kustannustehokkaan kunnossapitotoiminnan.

Koskelan varikkohanke tukee oleellisesti Kaupunkiliikenne Oy:n strategiaa, jossa panostetaan tulevaisuudessa kasvavaan raideliikenteeseen. Hanke tulee olemaan ympäristötavoitteiltaan erityisen kunnianhimoinen. Valmista varikkoa suunnitellaan otettavaksi käyttöön vuonna 2027.

Koskelan varikon uudishanke vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Raideliikenne kasvaa pääkaupunkiseudulla historiallisella laajuudella ja sillä on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli helsinkiläisen, vihreän joukkoliikenteen tuottajana.

Nykyinen Koskelan varikko on vanha ja sen tilat siten epätarkoituksenmukaiset eivätkä ne esimerkiksi vastaa nykyaikaisten vaunujen kunnossapitotarpeisiin. Tulevaisuudessa Kaupunkiliikenteellä tulee olemaan kaksi päävarikkoa: Koskela ja Ruskeasuo, jotka molemmat uusitaan lähivuosina.

Kaupunkiliikenne Oy:n projektijohtaja Lotta Koski-Lammi kertoo Koskelan hankkeen tavoitteista ja erityispiirteistä:

Koskelan varikon tavoitteissa korostuu lopputuloksen toiminnallisuus. Varikkomme toteutetaan niin, että pystymme operoimaan tiloissa tehokkaasti nyt, mutta yhtä lailla myös 100 vuoden päästä. Toiminnallisuuden lisäksi prioriteettinamme on ympäristövastuullisuus, jossa haluamme olla edelläkävijöitä etenkin hiilipäästöjen ja kiertotalouden osalta.”

Varikon toiminta sisältää vaunujen säilytyksen lisäksi muun muassa kunnossapidon ja huollon toimintoja. Koskelan vaunuvarikon kannelle on alustavasti suunniteltu esimerkiksi pysäköinti- ja liiketiloja.

Boost vakuutti yhteistoiminnallisten hankkeiden osaajana

Boost vastaa Koskelan varikkohankkeen rakennuttamisen asiantuntijapalveluista, muun muassa toteutusmuodon valinnasta ja toteuttamisen kilpailuttamisesta yhdessä tilaajan kanssa. Tehtäviin kuuluu myös hankkeen tarkkojen tavoitteiden ja tulosmittareiden asettaminen sekä syksyllä käyntiin lähtevän hankinnan sisällön rajaaminen.

Boostin kokemus ja osaaminen tuloksellisten yhteistoiminnallisten hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä kyky soveltaa osaamista asiakkaan tarpeisiin olivat ratkaisevia tekijöitä tilaajan päätöksenteossa kumppanivalinnan osalta.

Koskelan varikkohankkeessa rakennuttamisen asiantuntijana toimiva Petro Pöyhönen kertoo, millaisin odotuksin Boost lähtee mukaan Kaupunkiliikenne Oy:n kumppaniksi toteuttamaan tulevaisuuden varikkoa:

”Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään strategiavaihe, jonka yksi tärkeimmistä tehtävistä on yhdessä hankkeen kaikkien osapuolten kesken määritellä hankkeen laajuus, jonka pohjalta hankkeelle määritetään budjetti. Tämä on edellytys tulevan hankinnan onnistuneelle läpiviennille.

Olemme Boostilla innoissamme mukana tukemassa Helsingin ja julkisen liikenteen kasvua sekä kehittämässä mallia ympäristövastuulliseen rakentamiseen.”

Kaupunkiliikenteen Koski-Lammi kertoo, millaisissa tunnelmissa hanke on pyörähtänyt käyntiin:

”Yhteistyömme Boostin kanssa Koskelan hankkeen osalta on lähtenyt todella hyvin käyntiin. Tekeminen on tiivistä ja innostavaa. On hienoa havaita, kuinka työmme tulokset konkretisoituvat viikko viikolta.”

Kysy lisää hankkeesta, Boostilla lisätietoja antaa:

Petro Pöyhönen, petro.poyhonen@boostbrothers.fi, p. 040 660 4175