Boost kehittämässä allianssi-elinkaarimallia, jota suositellaan valtioneuvostolle

Boost Brothers Oy on ollut kehittämässä JUSTin allianssi-elinkaarimallia alusta alkaen, toteuttamassa hankintoja sekä auditoinut projektin toteutusta. Parhaillaan allianssi-elinkaari-mallilla etenee Kinnarin kouluhanke Järvenpäässä, jossa Boost Brothers toimii tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana. JUST ja Kinnarin kouluhanke ovat asiantuntijahavaintojen mukaan ainoat allianssimallilla ja elinkaarivastuulla toteutetut talonrakennushankkeet maailmassa.

Järvenpään Sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa (JUST) kehitetty allianssi-elinkaari-malli nostettiin esiin hyvänä esimerkkinä rakentamisen laadun parantamiseksi pääministerin selvitysmiehen Erkki Virtasen 30.3.2017 julkaistussa raportissa. Virtanen suosittaa valtioneuvostolle, että valtio ryhtyy voimakkaasti kehittämään allianssi-elinkaari-mallia ja edistämään sen käyttöä julkisessa rakentamisessa. Virtasen mukaan mallin käyttöä tulee tehostaa erityisesti julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi.

”Mallin kehittämistä ja käyttöönottoa tulisi mielestäni edistää erityisesti kuntasektorilla. Muun muassa maakunta- ja sote-uudistusten tiimoilla näyttää kunnallisia ja maakunnallisia rakennushankkeita Maakuntien Tilakeskuksen mukaan tulevan noin 1,3 mrd. euron edestä seuraavan kolmen vuoden aikana,” toteaa Erkki Virtanen.
Lisätietoja:
Helsingin sanomat,http://www.hs.fi/talous/art-2000005148756.html
Erkki Virtasen raportti, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79554