Boost Brothers puolueettomana LVIA-kustannusasiantuntijana Kainuun sairaalahankkeessa

Kainuun sairaalan rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2017 uudisrakennuksen valmistelu- ja perustusvaiheen töillä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeeseen investoidaan 153 M€ vuoteen 2021 mennessä. Urakan tavoitehinta on 132,4 milj. euroa ja tilaajan hankinnat 20,6 milj. euroa.
Hanke jakaantuu erillisiin kehitys-ja toteutusvaiheisiin. Toteutusvaihe aloitetaan tammikuussa 2017 tilaajan nyt tehtyä rakentamispäätöksen allianssin esittämien toteutussuunnitelmien ja tavoitehinnan perusteella.

Boost Brothers Oy on toiminut hankkeessa, yhteistyössä allianssiorganisaation jäsenten kanssa, puolueettoman LVIA-kustannusasiantuntijan tehtävissä. LVIA-kustannusasiantuntijan tehtävänä oli varmistaa, että kehitysvaiheessa tehty kustannuslaskenta on linjassa etukäteen sovittujen periaatteiden kanssa ja, että kustannukset perustuvat vertailukelpoiseen kustannustietoon. Kustannusarvion tulee olla laadittu siten, että sen avulla kustannukset ovat myös jälkikäteen läpinäkyvästi ja havainnollisesti todennettavissa.

Lisätietoja:
http://sote.kainuu.fi/singlenewsinfo.asp?id=4211&menu_id=674&selected=674&companyId=1&show=

Boost Brothers Oy
Kari Vornanen, 050 5729396,
kari.vornanen@boostbrothers.fi