Boost akatemiassa opitaan työstämällä todellisia hankkeita

Tiivis vuorovaikutus ja kärkiasiantuntijat

Boost akatemia on boostilaisten koulutusohjelma, joka tarjoaa rakennuttamisen asiantuntijalle reitin nopeaan oppimiseen ja kehittymiseen rakennushankkeen johtamisessa. Akatemiassa keskitytään oppimaan todellisia hankkeita käsittelemällä ja työstämällä. ”Erityisen tärkeää kehittymisen kannalta on vuorovaikutteinen palaute ja sparraus akatemiassa mukana olevilta alan kärkiosaajilta,” toteaa Matti Sivunen Boostilta.

Syvällinen koulutus

Soveltamisen ohella olennainen osa akatemian toimintaa on myös syvällinen koulutus. Koulutuksen aihepiirit ovat käsitelleet esimerkiksi rakennushankkeen laajuus-, kustannus-, ja aikatauluriskienhallintaa sekä toteutusmuodon valintaa, joihin Boost on kehittänyt useita menetelmiä ja projektityökaluja yhdessä tilaajien kanssa.

Hankeosaaminen uudelle tasolle

Vuonna 2019 Boost akatemian pääkouluttajana on toiminut rakentamistalouden emeritusprofessori Juhani Kiiras. ”Boostilaiset voivat olla ylpeitä hankeosaamisestaan ja työkaluistaan. He osaavat sekä riskienhallinnan perusasiat että vaativammat menetelmät, ja soveltavat työkaluja käytännössä, mikä on poikkeuksellista”, Kiiras toteaa.

Koulutussessiot ovat antaneet paljon myös kouluttajalle. ”Olen saanut boostilaisilta uusia ideoita esimerkiksi kustannusnousun erotteluun laatutason nousun kautta, riskienhallintaan konkreettisten tehtävien ja toiminnanohjauksen kautta sekä laatimiini teksteihin rakennuksen käyttäjille”, Kiiras kertoo.