Boost Akatemia auttaa kehittymään rakennuttamisen kärkiosaajaksi

Hanketehtävät ja projektimestarointi haltuun

Boost Akatemia on boostilaisten koulutusohjelma, joka tarjoaa rakennuttamisen asiantuntijalle reitin nopeaan oppimiseen ja kehittymiseen 2020-luvulla.

Akatemiassa keskitytään oppimaan todellisia case-hankkeita ja tehtäviä työstämällä ja käsittelemällä. Oppiminen tapahtuu systemaattisesti ja osaaminen kehittyy vaiheittain vakioitujen osaamistasojen mukaisesti. Tämä luo selkeän, turvallisen ja hauskan oppimispolun. Inspiraatiota tuo kärkiosaajien sparraus sekä tuoreen kansainvälisen tutkimus- ja hanketiedon luova hyödyntäminen.

Erityisen tärkeää kehittymisen kannalta on vuorovaikutteinen palaute ja sparraus sekä koulutuksen vakioitu sisältö. Pedagogisena menetelmänä hyödynnetään referenssipohjaista oppimista, joka soveltuu hyvin rakennushankkeen kontekstiin ja jota Boost on mukana tutkimassa, kehittämässä ja soveltamassa”, kertoo Boostin Tuomas Talasma, joka toimii Boost Akatemiassa pääkouluttajana kaudella 2022–2023.

Boost Akatemia antaa osallistujille erinomaiset valmiudet toteuttaa hanketehtäviä, esimerkiksi kustannusohjausta ja hankintoja, laadukkaasti, tehokkaasti ja kohdennetusti sekä toimia projektimestarina hankkeissa”, kuvaa Talasma.

Syvällinen koulutus hankejohtamiseen Milestone-ratkaisun avulla

Olennainen osa akatemian toimintaa on syvällinen koulutus hankejohtamisen filosofiaan ja vakioituihin toimintatapoihin.

Koulutus perustuu Boostin kehittämään ainutlaatuiseen Milestone-ratkaisuun, joka auttaa tilaajaorganisaatioita saavuttamaan hankkeen laatu-, kustannus-, aikataulu-, ja ympäristötavoitteet”, Talasma kertoo.

Boost Akatemia on jaettu kolmeen vaiheeseen. Koulutuksen ensimmäisessä vaiheessa jokainen oppija ymmärtää Milestone-ratkaisuun perustuvan filosofian ja hahmottaa ihmisten roolit ja toimintaedellytykset hanketiimissä.

Toisen vaiheen jälkeen jokaisella oppijalla on edellytykset soveltaa toimintatapoja erilaisten hankkeiden tarpeisiin ja reunaehtoihin sopivalla tavalla.

Koulutuksen kolmannessa vaiheessa harjoitellaan ja opitaan hankeosapuolten yhteistoimintaa ja tukemista oikea-aikaisessa päätöksenteossa. Keskeisiä tarkasteltavia kysymyksiä ovat:

  • Miten hankeosapuolet perehdytetään ja sitoutetaan yhteiseen työnsuunnitteluun?
  • Miten tuetaan oikea-aikaista päätöksentekoa hankkeen eri vaiheissa?
  • Miten konfliktit ja tiukat neuvottelutilanteet ratkaistaan onnistuneesti?

Koulutuksen kolmannen vaiheen tuloksena jokaisella osallistujalla on valmiudet perehdyttää ja sitouttaa oman hankkeen ydintiimi sekä myötävaikuttaa oikea-aikaisten päätösten syntymiseen”, tiivistää Talasma.

Koulutusohjelman taustalla yli 10 vuoden kehitystyö

Boost Akatemian taustalla on boostilaisten yli 10 vuoden kansainvälinen tutkimus- ja kehitystyö sekä hanke- ja oppimiskokemukset erilaisten rakennushankkeiden johtamisessa ja hanketehtävissä.

Tältä pohjalta on todella herkullista lähteä vetämään 2022–2023 Boost Akatemiaa, jonne on tulossa todella innostunut ja oppimishaluinen porukka”, iloitsee Tuomas Talasma.