Anna äänesi kuulua: Tule mukaan itseohjautuvaan organisaatioon muuttamaan rakennusalaa!

Eikö äänesi kuulu? Meillä se saa ja pitää kuulua: Tule mukaan itseohjautuvaan organisaatioon, rakennusalan eturintamaan!

Boostissa tehdään töitä palolla – missionamme on muuttaa rakennusalaa ja viedä tuottavin tieto maailmalta käytäntöön. Se ei ole aina helppoa, saati nopeaa. Muutostyö on haastavaa, mutta todella tärkeää. Siksi Boost on olemassa. Tiimimme koostuu kunnianhimoisista ihmisistä, joilla on halu tehdä merkityksellisiä asioita, kuten esimerkiksi luoda lapsille terveitä tiloja leikkimiseen ja oppimiseen. Tarvitsemme kasvavaan joukkoomme lisää tulevaisuuden tekijöitä, joilla on aito halu ja into kehittää rakennusalaa paremmaksi!

Mitä se vaatii? Työnantajalta se vaatii ennen kaikkea tukea. Tukea luoda parhaimmat edellytykset tehdä päivittäistä duunia ja kehittää itseään. Itseohjautuvuus on löytänyt tiensä myös Boostin toimistolle. Koemme, että matala organisaatiokulttuuri luo parhaimmat edellytykset toteuttaa asiantuntijatyötä miellyttävällä ja tehokkaalla tavalla. Olemme tiimin kanssa yhdessä luoneet Boost-käsikirjan, joka luo raamit päivittäiselle tekemisellemme ja varmistaa sen, että jokainen saa toteuttaa itseään kuten parhaaksi kokee. Jokaisella on myös velvollisuus puuttua epäkohtiin, aktivoida kehitysideoita, käynnistää rekry tai yhteinen tyky-päivä – jos sen kokee tiimille tärkeäksi. Jokaisella on myös vastuu lähteä kotiin 8 tunnin työpäivän jälkeen mieluiten kolme minuuttia ennen kuin kello lyö viisi. Vapaa-aika on työn tärkein vastapaino.

Itseohjautuvuus on parhaimmillaan saumatonta yhteistyötä ja turhan byrokratian minimoimista. Silloin voidaan keskittyä tiimin voimin olennaiseen: yrityksen mission toteuttamiseen.

Boostissa on tällä hetkellä avoinna 10 työpaikkaa: muutos tarvitsee tekijöitä!

Jos koet ketterän, osallistavan ja rakennusalaa muuttavan tiimin olevan sitä mitä haet, lähetä hakemuksesi CV:n kera: rekry@boostbrothers.fi

Lisätietoa: Elina Rosengren, +358 40 172 6707, elina.rosengren@boostbrothers.fi