Allianssikyvykkyyden arviointia

Matti Sivunen valittiin Liikenneviraston johtaman Lahden eteläisen kehätie -hankkeen allianssiasiantuntijaksi.

Allianssiasiantuntijan tehtävänä on hankinnan aikana mm. valmentaa tilaajaa kohti allianssissa toimimista sekä arvioida yritysten kyvykkyyttä toimia allianssissa. Boost Brothersissa on viimeisen viiden vuoden ajan panostettu vahvasti allianssien onnistumistekijöiden tutkimiseen ja allianssin toimintatapojen kehittämiseen. Sivusella on vastaavasta tehtävästä kokemusta useista allianssihankinnoista.

Hankekokonaisuuden osapuolina ovat Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta. Hankkeen osakokonaisuus toteutetaan allianssimallilla, joka sisältää tunneleita, eritasoliittymiä ja noin kahdeksan kilometriä moottoritietä. Alueella on myös pohjavesialue, jonka kohdalla tie rakennetaan betonikaukaloon. Tämän lisäksi rakennetaan koko kehätien liikenteen hallintajärjestelmä. Hankeosan kokonaisarvo on 168 miljoonaa euroa. Allianssin kehitysvaihe alkaa elokuussa ja kestää noin vuoden, jonka jälkeen alkaa allianssin toteutusvaihe. Rakentaminen tulee valmistumaan arviolta vuonna 2021.

Lisätietoja: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WUe9LMaB0xE