Yhteistoiminta eri hankemuodoissa

Boost osallistui RAKLIn aamukahvitilaisuuteen 3.11., jossa aiheena oli allianssimallin RT-kortit, jotka ovat lähdössä lausuntakierrokselle marraskuun puolivälissä.

Rakennusalan yhteistoiminnallisuuden parantamiseksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä myös muissa hankemuodoissa. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Juhani Karhu esitteli tilaisuuden alussa uudet allianssimallin RT-kortit, jonka jälkeen Boostin Matti Sivunen yhdessä Haahtela rakennuttaminen Oy:n Yrjänä Haahtelan ja Eero Kiljusen kanssa kertoi parhaista käytännöistä ja yhteistoiminnallisuudesta. Tilaisuuden päätteeksi RAKLIn Rakennuttaminen-toimikunnan puheenjohtaja Matti Kruus kokosi tilaisuuden puheenvuorot yhteen, ja kertoi aiheesta muutaman omakohtaisen kokemuksen.

Boostin Kari Vornasen mielestä yhteistoimintamallit luovat alan nuorille mahdollisuuden kasvaa positiivisessa ympäristössä.

”Alan asiantuntijakaarti ikääntyy koko ajan, ja samaan aikaan tiimien on uusiuduttava. Jotta nuorille voidaan luoda positiivinen ympäristö oppia ja imua alalle, tarvitaan rakentamisessa imagomuutosta. Pelkästään koulutuksen kautta ei saada projekteihin sopivia henkilöitä, vaan heidät on kasvatettava projekteissa, sillä työ tekijäänsä opettaa. Yhteistoimintamalli antaa tähän hyvän alustan.”

Vornasen mukaan alalla on tapahtunut muutosta kohti parempaan, varsinkin johtamisessa.

”Johtamiskeinot ovat selkeästi pehmentyneet ajan myötä, ja itseohjautuvuus on myös rakentamisessa päivän puheenaihe. Siltikin tarvitaan määrätietoista johtamistyötä, jotta asiat menevät eteenpäin. Fakta on, että niin johtamista kuin oppimista kantapään kautta tarvitaan. Uusien toimintatapojen ymmärtäminen ja oppiminen auttavat meitä alan vanhoja jääriäkin”, Vornanen naurahtaa.

Esitykset herättivät mukavasti keskustelua yhteistoimintamalleista, projektijohtamisesta sekä julkisten hankintojen joustamattomuudesta uusien toimintatapojen osalta. Keskusteluissa tuli selvästi esille rakentamisen haasteet aikataulussa sekä budjetissa pysymisen osalta. Kun mukana ovat tilaajan lisäksi niin rakentaja, suunnittelija kuin käyttäjäkin, vaatii se kaikilta osapuolilta ponnistelua tiimin asettamien tavoitteiden asettamisessa sekä saavuttamisessa. Vaikka rakentamisen toimintatavat ovat muuttumassa pikkuhiljaa, on toimivien tiimien muodostamisessa usein haasteena se, että tiimiin tulisi löytyä melko vähäisistä resursseista ne parhaimmat henkilöt. On hyvä, että sinänsä rutiininomaiseen rakentamiseen saadaan jatkuvasti lisää uusia, tuoreita ajatuksia ja tekijöitä.

(Kuvassa vasemmalta: Kari Vornanen, Jaakko Rajala ja Kennet Lundström)