Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelussa käytetty VIRMA-malli tuo merkittäviä säästöjä rakennushankkeen sijoittajille. Mallin ainutlaatuisen lähestymistavan ansioista käyttäjien kannalta oikeat päätökset pystytään tekemään jo suunnitteluvaiheessa, mikä vähentää merkittävästi tarvetta muutoksille enää rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelussa hyödynnettiin virtuaalista mallinnusta, joka mahdollistaa rakennuksen loppukäyttäjien osallistumisen suunnitteluun 3D-simulaatioiden kautta. Lääkärit, hoitajat ja mahdolliset asiakkaat pääsivät arvioimaan suunniteltuja toimintoja yhdessä rakennusalan ammattilaisten kanssa ja antamaan palautetta suunnittelun eri vaiheissa. Lopputuloksena on rakennus, joka on sekä rakentamisen kannalta järkevä että loppukäyttäjien tarpeita tukeva.

Boost Brothers on osallistunut aktiivisesti sekä VIRMA-mallin kehittämiseen että hyödyntämiseen hankkeen suunnittelun aikana. Sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnitteluvaihe on päättynyt ja rakentaminen aloitettu marraskuussa 2014.

Nordic Investment Bankin kirjoittamaan artikkeliin VIRMA-mallista tämän linkin kautta.