Vantaan ratikkahankkeen allianssikilpailutus on käynnistynyt

Kuva: Vantaan kaupunki

Vastajulkaistulla hankinnalla etsitään Vantaan ratikan toteutukseen allianssikumppaneita. Boost Brothers on mukana hankkeessa tilaajan asiantuntijana kilpailutus-, kehitys- ja toteutusvaiheissa.

Vantaan kaupunki kilpailuttaa yhdellä hankinnalla kaksi allianssia, joista toinen allianssi vastaa ratikkahankkeen länsiosasta ja tunnelista välillä Lentoasema–Tikkurila ja toinen allianssi hankkeen itäosasta välillä Tikkurila–Länsimäki. Molempien osuuksien suunnittelu- ja rakentamiskumppanit kilpailutetaan erikseen.

– On upeaa olla mukana valmistelemassa ja toteuttamassa ainutlaatuista ja hyvin vaativaa hankintaa. Tehtävämme on varmistaa parhaiden mahdollisten allianssikumppaneiden valinta Vantaan ratikalle. Hyödynnämme hankkeessa laajaa kokemustamme julkisista hankinnoista, allianssihankinnoista sekä allianssin kehitys- ja toteutusvaiheista, sanoo Boost Brothers Oy:n johtava asiantuntija Matti Sivunen.

Kilpailutus etenee neuvotteluvaiheeseen vielä tämän kevään aikana. Tavoitteena on valita hankkeen toteuttajiksi kokonaistaloudellisesti parhaat tarjoajat elokuun 2024 aikana.

Kiinnostus Vantaan ratikkaa kohtaan lupaavaa

Nyt alkanutta tarjouspyyntövaihetta on edeltänyt markkinavuoropuhelu-tilaisuudet, jotka järjestettiin helmikuussa.

– Markkinavuoropuheluihin osallistuivat kaikki alan keskeiset toimijat, ja kiinnostus Vantaan ratikkaa kohtaan oli lupaavaa. Olemme lähivuosina Suomen selvästi suurin yksittäinen raitiotiehanke ja yksi suurimmista infrahankkeista, kertoo Vantaan kaupungininsinööri ja ratikan vs. hankejohtaja Henry Westlin.

Vantaan ratikan rakentaminen voidaan aloittaa sitten, kun tulevan MAL-sopimuksen mukainen valtion investointirahoitusosuus hankkeen rakentamisvaiheelle on varmistunut, ja Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut molemmat hanketta koskevat valitukset.

– Kehitysvaiheen hankintasopimus tehdään vasta kun nämä asiat ovat ratkenneet, painottaa Westlin.

Vantaan kärkihanke uudistaa katuympäristöä

Vantaan ratikan liikennöinti alkaa vuonna 2029. Ratikka on Vantaalle paitsi liikennehanke, myös merkittävä kaupunkikehityshanke ja kaupungin kasvusuunta tulevina vuosikymmeninä. Ratikka tuo kaupungin itäiset osat raideliikenteen piiriin ja sujuvoittaa poikittaisliikennettä.

Ratikalle suunniteltu reitti kulkee Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen suuralueilla yhdistäen alueet toisiinsa, ja muodostaen näin sujuvan poikittaisen raideyhteyden Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja idässä Mellunmäen päätepysäkillä metroon.

Ratikan toteutuminen käynnistää suunnitellun reitin varrella täydennysrakentamisen ja uudistaa koko katuympäristöä parantaen myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Tulevina vuosikymmeninä reitin varrelle tavoitellaan 60 000 uutta asukasta ja 30 000 uutta työpaikkaa.