”Projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Kyseessä oli vaativa kehityshanke, jolla tavoiteltiin myös tietoa kiireellisten päätösten perustaksi”, toteaa kaupunginarkkitehti Arja Lukin, Vantaan tilakeskus.

Vantaan kaupungin taloudellinen tilanne on haastava ja sen investointikatto on tiukka. Investointikatto on siirtänyt useita perusparannushankkeita tulevaisuuteen ja kaupungin korjausvelka uhkaa paisua hallitsemattomaksi. ”Tämän projektin yhtenä tavoitteena oli tutkia, miten kiinteistöjen heikkenevään kuntoon liittyvää epävarmuutta voidaan hallita”, Lukin toteaa. ”Kehitetyt työkalut sopivat erinomaisesti nimenomaan kiinteistöjen kunnon systemaattiseen käsittelyyn ja lähtötietojen tuottamiseen tarve- ja hankesuunnitteluun”.

Vantaa ottaa investointimallin käyttöön

Projektin tuloksena syntyi kolme laajaa selvitystä sekä dokumentoitu investointimalli työkaluineen Vantaan kaupungille. ”Projektin tavoitteet saavutettiin ja ne paikoin jopa ylitettiin. Kaupungin 10 vuoden investointiohjelmaa on valmisteltu selvitysten tulosten mukaisesti.”, Lukin iloitsee.

Lisätietoja:

Matti Sivunen