Uusi työkalu lisä- ja muutostöiden hallintaan

Boost Brothers toimii tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana tällä hetkellä 65 rakennushankkeessa. Yhdessä tilaajien kanssa Boostin tiimi panostaa jatkuvasti rakennushankkeen laajuudenhallinnan tutkimiseen ja kehittämiseen. Hyvä esimerkki tästä työstä on Boostissa rakennuttamisen asiantuntijana työskentelevän DI Tuomas Poukan äskettäin valmistunut diplomityö ”Lisä- ja muutostöiden hallinta sairaalahankkeissa”.

Tutkimuksen kohteena sairaalahankkeet

Poukan diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten sairaalahankkeissa esiintyviä lisä- ja muutostöitä voidaan ennustaa ja hallita paremmin.  Tavoite pyrittiin saavuttamaan vastaamalla kahteen tutkimuskysymykseen: 1) miten rakennushankkeissa voidaan tunnistaa ja luokitella lisä- ja muutostöitä, ja 2) miten rakennushankkeessa voidaan hallita lisä- ja muutostöiden aiheuttamia kustannuksia. ”Tutkimuksessa oli mukana yhteensä kahdeksan sairaalahanketta pääkaupunkiseudulta ja uudeltamaalta. Aineistoon kuului myös Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST), jossa Boost toimi tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana hankkeen alusta lähtien. Tutkimusaineisto koottiin saatavilla olevista lisä- ja muutostyöasiakirjoista, asiantuntijoiden kommenteista sekä haastatteluista,” kertoo Tuomas Poukka.

Lisä- ja muutostöiden hallinnalla merkittävä kustannusvaikutus

Sairaaloita rakennetaan tällä hetkellä paljon Suomessa. Monet nykyiset sairaalat, jotka on rakennettu 1960-luvulla tai aikaisemmin, eivät enää täytä nykyisten tai tulevien terveydenhuollon standardeja tilojen tai toiminnallisten ominaisuuksien suhteen. Esimerkiksi Maakuntien tilakeskuksen mukaan sairaanhoito- ja erityispiireillä on parhaillaan rakenteilla ja suunnitteilla yli 200 hanketta, joiden kokonaisarvo on noin 5 miljardia euroa.

Lisä- ja muutostyöt kuuluvat lähes jokaiseen sairaalahankkeeseen. Kaikki lisäykset, poistot tai muut muutokset projektin tavoitteisiin ja sen laajuuteen käsitellään rakennusvaiheessa joko lisä- tai muutostöinä, jotka lisäävät tai vähentävät projektin kustannuksia tai muuttavat aikataulua. Sairaalahankkeissa lisä- ja muutostöiden osuus voi olla jopa 20 % urakan kokonaissummasta.

Lisä- ja muutostöiden systemaattiseen hallinnan avulla voidaan säästää hankkeen kustannuksissa merkittäviä summia. ”Tutkituissa kahdeksassa sairaalahankkeessa lisä- ja muutostyöosuuksien keskiarvo oli n. 9 %, joka tarkoitti n. 1,4 miljoonan euron kustannusta hanketta kohden. Tutkimuksen tulosten mukaan  lisä- ja muutostöiden aiheuttamia kustannuksia on mahdollista hallita huolellisella hankkeen suunnittelulla sekä noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä eri hankkeissa. Lisäksi yksi merkittävimmistä työn havainnoista on se, että pääurakkamuotoisessa rakentamisessa suunnitelmia ei viedä riittävän tarkalle tasolle ennen rakentamisvaiheen alkamista,” Poukka kiteyttää.

Uusi työkalu tilaajalle ja hanketiimille

Tutkimuksessa luotiin ainutlaatuinen luokittelujärjestelmä, jonka avulla rakennusvaiheen lisä- ja muutostyöt voidaan luokitella niiden syntymekanismin ja luonteen perusteella.  ”Luokittelujärjestelmään perustuen kehitettiin käytännönläheinen työkalu lisä- ja muutostöiden ennakointiin, käsittelyyn ja seurantaan,” Poukka iloitsee.

Tutkimuksen tuloksena kehitettyä työkalua testataan parhaillaan Jorvin sairaalahankkeessa, jossa tavoitteena on vähentää hankkeen lisä- ja muutostöiden aiheuttamia kustannuksia.

Lisätietoja tutkimuksen tuloksista: rakennuttamisen asiantuntija Tuomas Poukka, puh. 040-514 0977