Uusi kirja kiteyttää projektinjohtorakentamisen opit

Projektinjohtorakentaminen ja muita palvelumuotoja -kirja on ilmestynyt. Emeritusprofessori Juhani Kiiraksen johdolla kirjoitettu kirja on kohdennettu rakennuttajille, toteuttajille, päättäjille ja oppikirjaksi lisäämään ymmärrystä projektinjohtorakentamisesta.

”Tämä on ensimmäinen kirja, joka yhdistää projektinjohtorakentamisen ja yhteisvastuuta sisältävät hankemuodot. Julkaisussa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttäjiin, suunnittelun ohjaukseen ja talotekniikan toteutukseen. Myös avoin rakentaminen on tärkeässä osassa julkaisua, koska sen arvioidaan parantavan palvelua ja prosessia, erityisesti talotekniikassa,” iloitsee Boostin Matti Sivunen, yksi kirjan kirjoittajista.

Projektinjohtorakentamisessa projektinjohtototeuttaja johtaa rakennushanketta yhteistyössä tilaajan kanssa. Toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen voidaan limittää jakamalla rakennustyö useisiin eri hankintoihin, jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä.

Lue lisää kirjan ilmestymisestä, https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet1/artikkelit/lehdistotiedote-projektinjohtorakentaminen-280119.html.stx