Uudella kumppanuusurakkamallilla hienoja tuloksia

Kumppanuusurakkamallilla toteutettu Lepolan Timantti -asuinkerrostalo on valmistunut Järvenpäässä

Yhteensä 54 asunnon kohde valmistuu alkuperäistä aikataulua nopeammin. Boost Brothers toimi hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana. Boostin tehtävät pitivät sisällään hankemallin kehittämisen, hankintojen valmistelun ja toteutuksen, milestone -arvioinnit hankkeen eri vaiheissa sekä työmaan LVIA-valvonnan ja vastaanoton.

Milestone -arviointi ohjaa hanketta kohti tavoitteita

Kumppanuusurakkamalli perustuu projektinjohtourakkasopimukseen ja malli on kehitetty Boost Brothersin ja Järvenpään Mestariasuntojen yhteistyön tuloksena. Mallissa osapuolet sitoutetaan laatutavoitteisiin kannustinjärjestelmän avulla. Hanketta ohjataan vaiheittaisella arvioinnilla, jossa tavoitteiden saavuttamista mitataan 3-4 kuukauden välein, ns. milestoneissa. Lepolan Timantti -hankkeen milestone -arvioinneissa pistemäärä on ylittänyt jokaisella arviointikerralla kerralla 90, mikä on erinomainen tulos. Tärkeimpiä arviointikriteerejä ovat olleet turvallisuus, laatu, aikataulussa pysyminen, kustannusten ohjaus, innovaatiot ja yhteistoiminta.

Hanketiimillä erinomainen yhteistoiminta ja tunnelma

Lepolan Timantti on ollut tekijöiden näkökulmasta hyvin antoisa hanke. ”On tuntunut todella hyvältä työskennellä Lepolan Timantti -hankkeessa. Erityisesti hankkeen yhteistoiminta on ollut poikkeuksellisella tasolla, siitä iso kiitos hankkeen eri osapuolille,” kertoo Boost Brothersin rakennuttamisen asiantuntija Simo Mäkinen.

 

Kuva: Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy