Turun kaupungintalon peruskorjaus käynnistyy – Boost mukana hankinta-asiantuntijana

Kuva: Turun kaupunki

Pitkään odotettu Turun kaupungintalon peruskorjaus sisältää myös perustusten vahvistamisen ja paalutuksen. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistoiminnallisena urakkana.

Turun kaupungintalon ja sen pihapiiriin kuuluvien rakennusten peruskorjaus etenee hankintavaiheeseen. Boost Brothers Oy toimii hankkeessa hankinta-asiantuntijana vastaten suunnittelijoiden ja rakentajien hankinnasta kulttuurihistoriallisesti merkittävään kohteeseen.

– On ollut mahtavaa käynnistää yhteistyö Turun kaupungin kanssa kaupungintalon historiallisessa miljöössä. Yhteydenpito on ollut erinomaista, ja on ollut hienoa huomata, että asiakkaalla on selkeä kuva projektin vaatimuksista ja tavoitteista, kertoo hankkeessa hankinta-asiantuntijana toimiva Petro Pöyhönen Boostilta.

Hanke tullaan toteuttamaan yhteistoiminnallisena urakkana, johon on tarkoitus hankkia parhaat mahdolliset osaajat vuoden 2024 aikana.

Hankkeessa suojeltuja rakennuksia

Hankkeeseen kuuluu kaupungintalon lisäksi seitsemän suojeltua rakennusta. 1700-luvulta peräisin olevien hirsitalojen ja 1800-luvun kivitalojen korjaukset tulevat olemaan poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä.

– Erityinen kohdekokonaisuus asettaa monenlaisia vaatimuksia tuleville tekijöille ja niiden hankinnalle. Heillä tulee olla kokemuksia esimerkiksi restaurointiurakoista ja vanhojen rakennusten paalutuksista, Pöyhönen toteaa.

Turun alueen savisen maapohjan takia rakennusten perustukset ovat ajan myötä painuneet, joten peruskorjauksen yhteydessä ne tullaan korjaamaan paaluttamalla. Korjaukset ja restauroinnit toteutetaan yhteistyössä museoviraston ja rakennusvalvonnan kanssa.

– Projektinvetäjän näkökulmasta hanke on ainutlaatuinen koskien myös omaa työhistoriaa. Hankkeen vaativuus edellyttää osaamista niin suunnittelijoilta kuin urakoitsijoiltakin, mutta myös tilaajalta. Tämä on myös syy, miksi halusimme Boostin mukaan. Kun on moniosaamista ja asiantuntemusta ympärillä, riskien hallinta on yhdessä helpompaa, kertoo arkkitehti Mari Virtanen Turun kaupungilta.

Korttelin rakennuksiin valmistuu toimistotiloja kaupungin työntekijöille ja kaupungintalo jää nykyiseen käyttöönsä edustustiloiksi sekä valtuuston ja päättäjien kokouspaikaksi.

Peruskorjaus osa kaupunkitilan kehitystä

Kaupungintalon korjauksen yhteydessä myös sen piha-aluetta on tarkoitus kehittää julkisena kaupunkitilana. Suunnittelualueeseen kuuluu Linnankadun ja Aurakadun kulman puistikko sekä nykyisin pysäköintialueena toimiva kortteliaukio, ja rakennusten takana oleva piha-alue, joka toimii kulkuyhteytenä Linnankadun ja Läntisen Rantakadun välillä.

– Teemme kaupungintalon pihapiirin korjausta kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille. Korjaus on yksi vaihe rakennusten pitkässä elinkaaressa ja tavoitteena on saada lisää vuosia ja arvoympäristöä seuraaville sukupolville säilytettäväksi, Virtanen toteaa.

Varsinaiset rakennustyöt voisivat tämän hetken arvioiden mukaan alkaa aikaisintaan vuonna 2025.