Toimme avoimen rakentamisen ykkösasiantuntijan Stephen Kendallin Suomeen

Boost Brothers järjesti yhdessä Kiinteistö Oy Järvenpää Terveystalon kanssa avoimen rakentamisen työpajan, johon osallistui kunta-alan ja sairaanhoitopiirien ammattilaisia ympäri Suomea. Työpajan tavoitteena oli jakaa tietoa avoimen rakentamisen käytännöistä ja keskustella vastaavien tilaisuuksien tarpeesta tulevaisuudessa.
Tilaisuuden pääpuhujaksi oli kutsuttu professori Stephen Kendall. Kendall on avoimen rakentamisen kansainvälinen ykkösasiantuntija ja ollut mukana eri puolella maailmaa useissa avoimen rakentamisen kohteissa, mm. Sveitsin Bernin INO -sairaalahankkeessa. Kendall kertoi esityksessään, että käytön aikaisten muutosten hallinta ja rakennuksen suunnitteleminen joustavaksi ovat ongelmia ympäri maailmaa. Hänen näkemyksenä mukaan työpajassa esitetyt avoimen rakentamisen ratkaisut KOy Järvenpään Terveystalo -hankkeesta ovat kansainvälisesti arvioituna erittäin korkeatasoisia ja olemme Suomessa aivan maailman kärjen vauhdissa avoimen rakentamisen soveltamisessa.

14.1.2016 Kendallin lisäksi tilaisuudessa puhui KOy Järvenpää Terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo, joka muun muassa avasi julkisen hallinnon päätöksentekoa avoimen rakentamisen kohteessa. Lopuksi Boostin Matti Sivunen esitteli avoimen rakentamisen hankkeen johtamisen mallia ja työkaluja. Työpajaan osallistujat pääsivät myös kokeilemaan Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa hyödynnettyä virtuaalisen suunnittelun Cave-ympäristöä sekä vierailemaan Myllynkulman työmaalla.
Kokonaisuudessaan avoimen rakentamisen työpaja keräsi paljon hyvää palautetta osallistujilta. Keskusteluissa todettiin useaan otteeseen, että jaettu tieto oli erittäin kiinnostavaa käytännön näkökulmasta. Vastaavia tilaisuuksia toivottiin järjestettäväksi jatkossakin.

Avoin rakentaminen on rakennushankkeen suunnittelun toimintatapa, jolla tavoitellaan rakennuksen suunnittelun ja elinkaarenaikaista joustoa. Avoimessa rakentamisessa rakennusta tarkastellaan kiinteänä perusosana ja muuntuvana tilaosana. Kiinteän perusosan suunnittelussa ja rakentamisessa näkökulmana on yli 50 vuoden elinkaari ja kestävät ratkaisut. Muuntuvan tilaosan suunnittelussa näkökulmana on ensikäytön vaatimukset ja lähitulevaisuuden tarpeet noin 10-20 vuoden aikavälillä. KOy Järvenpään Terveystalon Järvenpään uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus hankkeessa on kehitetty avoimen rakentamisen käytännön soveltamista terveys- ja sairaalarakentamisessa.

Lisätietoja:
TkT Matti Sivunen, Boost Brothers Oy