Tilaajaohjeet pääurakoitsijan konkurssitapausten varalle on julkaistu

Rakennusalan konkurssien määrän kasvu luo epävarmuuksia hankkeisiin. Boost Brothersin ja Aran yhteistyönä toteuttaman selvityksen tuloksena luotiin tilaajan tarpeisiin soveltuva toimintaohje tilanteisiin, joissa hankkeen pääurakoitsija ajautuu vaikeuksiin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus rahoittaa Suomessa merkittävän määrän asuntorakentamiskohteita. Yleinen suhdannetilanteen heikkeneminen ja konkurssimäärien lisääntyminen rakennusalalla kasvattavat riskejä myös Ara-hankkeissa.

Pääurakoitsijan konkurssitapausten varalle on nyt julkaistu konkreettiset käytännön ohjeet Aran verkkosivustolla. Ohjeet on luotu kehittämishankkeessa Aran tilaajina toimivien Ara-yhteisöjen käyttöön, mutta ne hyödyttävät myös muita toimijoita, koska rakennusalalla ei vastaavia ohjeita ei ole entuudestaan vapaasti saatavilla.

Ara myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo Ara-asuntokannan käyttöä. Lisäksi Ara on mukana esimerkiksi asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa.

Vaikeudet saattavat ketjuuntua

Selvityksen mukaan rakennusalan konkurssitapausten määrä kasvoi yli kahdella sadalla viime vuoden aikana verrattuna edellisvuoteen 2022. Yhteensä konkurssiin hakeutui vuoden 2023 aikana liki 800 rakennusalan yritystä. Suurimmat hankaluudet näkyivät asuinrakentamisessa.

Urakoitsijan konkurssi saattaa aiheuttaa ketjureaktion, jossa ongelmia aiheutuu myös muille rakennusprojektin osapuolille tilaaja, rahoituslaitos ja loppuasiakas mukaan lukien. Ohjeen avulla pyritään lisäämään mahdollisuuksia tunnistaa vaikeudet ennen niiden ketjuuntumista.

Yleisimmät konkurssiin hakeutumisen syyt ovat selvityksen mukaan pandemia, inflaatio ja korkojen nousu. Vaikeudet ovat syventyneet entisestään asuntojen heikon kysynnän vuoksi.

Selvitys toteutettiin Boost Brothersin ja Aran yhteistyönä syksyn 2023 aikana, jonka jälkeen aineistoa on päivitetty aina huhtikuulle 2024 asti. Ohjetta päivitetään tarvittaessa myös jatkossa.

Tutustu konkurssiohjeeseen täällä.