Tikkurilan kirkon rakennushanke etenee – kaava ja rakentamispäätös varmistuivat

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto teki 21.8 rakentamispäätöksen uudesta kirkosta. Uusi kirkko sijaitsee Tikkurilan keskeisessä Asematien ja Unikkotien välisessä korttelissa, jota tullaan rakentamaan useammassa vaiheessa. Tikkurilan kirkon asemakaava tuli voimaan 16.8. Kirkkohanke toteutetaan projektiallianssimallilla, jossa rakentamisen kaikki osapuolet ovat mukana suunnittelussa alusta asti.

Kirkkoherra Janne Silvast kertoo (Helsingin Sanomat 22.8), että uuden tilan yksi keskeinen idea on monikäyttöisyys. Kirkkosalin voi erottaa kolmeen osaan, joten samaan aikaankin voi olla menossa hyvinkin monenlaista toimintaa.

”Kirkolla on tietenkin sakraalikäyttöä, mutta siellä voi olla myös paikkoja hiljentyä, suuria konsertteja, perhekerhoja, seniorikokouksia ja niin edelleen. Sinne tulee myös kahvila ja pienten paikka eli avoin kokoontumistila lapsille ja vanhemmille.”

”Sinne pyritään saamaan sekä rauhan henkeä että elämän sykettä samaan aikaan”, Silvast sanoo.

”Tikkurilan seurakunta on ollut pitkään ilman omaa lähikirkkoa. Seurakunnan henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat tehneet vuosia valtavasti töitä, että tilanteeseen saataisiin korjaus. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että olemme voineet olla osaltamme mahdollistamassa uuden kirkon rakentamisen”, toteaa projektin teknisenä johtajana toimiva Matti Sivunen Boostilta.

Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisia yhteistyömenetelmiä esimerkiksi milestone -arviointeja, big room -työskentelyä ja last planner -menetelmää.

Havainnekuva: OOPEAA Office for Peripheral Architecture