Tikkurilan kirkko on rakentamisen palvelumuotoilua parhaimmillaan

Boost Brothers Oy on valittu vastaamaan Tikkurilaan rakennettavan kirkon ja siihen liittyvien hallintotilojen uudisrakentamishankkeen rakennuttamistehtävistä.

Vantaan Seurakuntayhtymä haluaa toteuttaa Tikkurilan kirkko – hankkeen käyttäjälähtöisesti ja tehokkaalla kustannusohjauksella. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa käyttäjät pääsevät kehittämään prosessejaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa toteuttajien kanssa.

Rakennuttamispalvelut kilpailutettiin hankkeeseen puitetoimittajien keskuudesta laadullisin perustein. Boost Brothersin hankkeeseen tarjoama rakennuttamisen malli, joka pohjautuu Järvenpään uuden Sosiaali- ja Terveyskeskuksen kokemuksiin ja yrityksen tekemään kehitystyöhön, valittiin hankkeen rakennuttamistavaksi. Malli perustuu mm. kansainvälisten esimerkkikohteiden vertailuun, avoimeen rakentamiseen, jatkuvaan käyttäjäyhteyteen ja laatupainotteisiin rakentamis- ja suunnittelupalveluiden hankintatapaan.

Tikkurilan kirkon investointibudjetti on 20 miljoonaa euroa. Kirkon ja siihen liittyvien tilojen on tarkoitus valmistua adventiksi 2020.

Lisätietoa Matti Sivunen
Puhelinnumero: 040 7515 710
Sähköposti: matti.sivunen@boostbrothers.fi