Tikkurilan kirkko eteni toteutusvaiheeseen!

Tikkurilan kirkon toteutusvaihe on käynnistynyt. Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin 31.10.2018. Sopimuksen allekirjoittivat allianssin edustajat: Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Sari Turunen, Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne Silvast, Lujatalo Oy:n Jussi Kivistö ja Timo Salo-Tuisku sekä OOPEAAn Juha Pakkala. Hankkeen kokonaisbudjetti on 21,3 miljoonaa euroa. Kirkko sijaitsee Tikkurilan Asematien ja Unikkotien välisessä korttelissa.

Toteutusvaihetta edeltänyt kehitysvaihe päättyi tuloksekkaasti. Kehitysvaiheen alussa allianssi määritteli itselleen tavoitteet ja toimintatavat, joiden toteutumista arvioidaan hankkeen ajan. Esimerkiksi allianssin toimintatapoja määrittelee kunnioitus toisia kohtaan, avoimuus, innostuneisuus, ongelmanratkaisukyky ja yhteisvastuun kantaminen. Kehitysvaiheen tavoitteet saavutettiin sovitussa aikataulussa, budjetissa ja hyvässä allianssihengessä.

Tikkurilan kirkon kehitysvaihe toteutettiin käyttäjälähtöisesti. Osana uusia tiloja Vantaan seurakuntayhtymä siirtyy uudenlaiseen tapaan työskennellä monitoimitiloissa. Tämä on huomioitu suunnittelussa esimerkiksi käyttäjätyöpajojen avulla. Käyttäjälähtöisyyden lisäksi kirkossa panostetaan kirkolliseen ja kaupunkikuvalliseen edustavuuteen.

Toteutusvaiheen tavoitteena on onnistua toiminnallisesti erinomaisen rakennuksen rakentamisessa siten, että rakennus valmistuu adventiksi 2020 ja huomioi elinkaarinäkökulmat. Kosteudenhallinta otetaan hankkeessa tarkasti huomioon, ja hankkeessa noudatetaan Terve talo ja Kuivaketju10 -periaatteita.

Boost Brothers toimii hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisia yhteistyömenetelmiä esimerkiksi milestone -arviointeja, big room -työskentelyä ja last planner -menetelmää.

Havainnekuva: OOPEAA Office for Peripheral Architecture