Tietomallintamisen seuraavat askeleet

Tietomallinnus ottaa parhaillaan suuria askelia eteenpäin. Digitaalisesti luotu, todellisuutta vastaava malli rakennuksesta tarjoaa lukemattomia käyttömahdollisuuksia rakennushankkeen ajan ja sen jälkeen.

Lukemattomien mahdollisuuksien keskellä on hyvä välillä pysähtyä ja pohtia sitä, mihin panostaa seuraavaksi ja mitkä ovat seuraavat askeleet tietomallintamisessa?

Tästä asiasta kannattaa kysyä Esko Tiensuulta. Boostin rakennuttamisen asiantuntija Esko Tiensuulla on monipuolinen osaaminen tietomallien hyödyntämisestä. Hän on työskennellyt tietomallinnuksen parissa niin tilaajan kuin urakoitsijan näkökulmista vaativissa sairaala- ja kouluhankkeissa. Boostissa Esko vastaa tietomallinnusosaamisen kehittämisestä ja boostilaisten kouluttamisesta aihealueella.

Suunnitelmien yhteistyöstäminen

”Tietomallintamisessa kiinnostavinta on monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet, joiden hyödyntämisessä olemme vasta alussa. Etsimme Boostissa jatkuvasti uusia sovellusalueita, tämä on erittäin innostavaa työtä ja innostus kasvaa sitä mukaa, kun ymmärrys kasvaa siitä, mikä on mahdollista!” Tiensuu innostuu.

Tiensuun mukaan olemme seuraavaksi siirtymässä pilvipohjaiseen suunnitelmien yhteistyöstämiseen.

”Suunnittelijat pääsevät samaan aikaan työstämään ja yhteen sovittamaan suunnitelmia. Tämä luo mahdollisuudet suunnitteluajan lyhentämiseen ja -työn tehostamiseen tiedonsiirron kehittymisen avulla”, Tiensuu valottaa.

Kohti lisättyä todellisuutta ja automaatiota

Tiensuun mukaan pidemmällä tähtäimellä lisätty todellisuus, tekoäly ja työmaa-automaatio ovat lupaavia suuntaviivoja tietomallintamisen lähivuosien kehitykselle.

”Lisätyn todellisuuden käytännön sovellukset ovat kasvussa. Sovellusten avulla voi esimerkiksi havainnollista valmista lopputulosta vielä keskeneräisessä rakennuksessa”, kertoo Tiensuu.

Tekoälyn yleistyminen puolestaan muuttaa merkittävästi suunnittelutyötä lähivuosina.

”Siirtyminen piirtämisestä automatisoituun mallinnukseen vie myös rakennuksen tietomallin seuraavalle tasolle,” uskoo Tiensuu.

”Tietomallin kehitystyö voi myös kiihdyttää työmaa-automaation käyttöönottoa esimerkiksi asennus- ja kuljetusrobottien sijainti- ja ohjaustiedon dynaamisena varastona,” visioi Tiensuu.