Tavoitteena ennakkoluuloton, laadukas ja mielekäs rakentaminen

Boostilaiset etsivät rakentamisen tuottavinta tietoa ja vievät sitä käytäntöön rakennushankkeissa. Tätä työtä tekee Kennet Lundström. Hän työskentelee Boostissa rakennuttamisen asiantuntijana.

”Työssäni autan tilaaja- ja käyttäjäorganisaatioita hankevalmistelussa ja projektitoteutuksessa. Hyvä esimerkki tästä työstä parhaillaan käynnissä oleva Hyvinvointikampuksen päiväkoti -hanke Järvenpäässä, jossa olen osallistunut hankevalmisteluun, hankintoihin ja kustannuslaskennan tehtäviin. On erittäin mielenkiintoista tehdä uusia asioita ja tehdä niitä mahdollisimman hyvin,” Lundström iloitsee.

Lundström kokee rakennuttamisen asiantuntijan työn hyvin merkityksellisenä: ”Julkisen rakentamisen vaikutus kansantalouteen ja yhteiskuntaan on merkittävä, ja rakennetun ympäristön osuus kansallisvarallisuudestamme on noin 70 prosenttia. On kunnia olla mukana ja haluan edistää sen onnistumista oman työn kautta. Yhtenä lopputuloksena on se, että verorahoja käytetään fiksusti, esimerkiksi kohteita ei tarvitse purkaa kosteusongelmien takia ja tilat vastaavat käyttäjien tarpeita.”

On treenattava, jos haluaa pärjätä

Pikkupoikana Kennet Lundström halusi urheilutähdeksi ja hänellä oli monia esikuvia huippu-urheilussa, esimerkiksi jalkapalloilija Jari Litmanen ja koripalloilija Michael Jordan. Hän ymmärsi heiltä jo varhain, että on treenattava, jos haluaa pärjätä jossain. ”Vaikka ihmisellä olisi hyvätkin lähtökohdat, niin sanonta ”Champions are made when nobody is watching” pitää usein paikkaansa,” Lundström reflektoi.

”Olen utelias persoona ja haluan oppia siinä mitä teen. Jatkuvan oppimisen ja treenaamisen kannalta on hienoa, että Boostin tiimissä on erilaisia tyyppejä, alan kokeneita kärkiosaajia ja alan ulkopuolelta tulevia osaajia – siitä muodostuu meidän kova ydin ja iso vahvuus. On tärkeää, että välillä hiotaan pieteetillä yksityiskohtia ja toisaalta taas pohditaan riittävän usein laajempaa kuvaa, jopa todellisuuden rakennetta,” kertoo Hankenilta vuonna 2017 kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Lundström.

Ennakkoluulottomasti samassa veneessä

Boostin tiimiin Kennet Lundström liittyi keväällä 2015. Hän kiinnostui aiemmin hänelle tuntemattomasta yrityksestä, Boost Brothersista, koska firman sivuilta ja ensimmäisestä tapaamisesta välittyi kuva välittömästä tunnelmasta ja ennakkoluulottomasta asenteesta. ”Haastattelu oli dialogi ja se ei yhtään tuntunut työhaastattelulta, seuraavana päivänä tuli soitto, että testataan yhteistyötä! Tuon hetken jälkeen on ollut hienoa olla mukana firman kehityksessä sen hetkisestä kuuden hengen tiimistä 25 henkilöä työllistäväksi asiantuntijayritykseksi,” Lundström muistelee.

Matkan varrella Lundström on päässyt tekemään Boostissa hyvin monipuolisia tehtäviä. ”On ollut avartavaa auttaa alan toimijoita hankevalmistelusta, hankintoihin, kustannuslaskentaan, kansainvälisiin teknologiaselvityksiin, ryhmärakennuttamiseen, esivalmistukseen ja työmaan automatisointiin, kiinteistötoiminnan vaikuttavuuden arviointiin, EU-rahoitukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Muutaman osa-alueen mainitakseni,” Lundström kertoo.

Lundströmin mukaan parasta Boostissa on se, että tiimin ennakkoluuloton asenne on pysynyt vahvana. ”En ole kuullut keskusteluissa ”Tehdään näin, koska näin on tehty aina aiemmin” -argumentaatiota. Täällä uskalletaan ja halutaan tarkastella asioita monelta eri kantilta. Haemme tietoa muualta, erityisesti niistä asioista, joita emme itse hallitse.”

”Minulle tulee illalla hyvä mieli, kun tiedän, että seuraavana päivänä on mielekästä tekemistä. Tähän kuuluu oleellisesti myös se, että jos on vaikeita asioita käsillä, niin minulla on vahva luottamus siihen, että niihin löydetään ratkaisu. Tämä tuo tunteen samassa veneessä olemisesta,” Lundström kiteyttää.

Alan kehittämisessä kaksi suuntaa

Lundströmiä kiinnostaa rakennusalan kehittäminen, erityisesti käyttäjäyhteistyö, tarpeiden vieminen hankkeisiin sekä uudet rakennusteknologiat ja -prosessit. Rakennusalan kehittämisessä on Lundströmin mielestä kaksi suuntaa. ”Jos rakennetaan, niin kuin nyt rakennetaan, pitää se tehdä kunnolla esimerkiksi aikataulujen, olosuhteiden ja laadun näkökulmasta. Toisaalta rakennusprosessin ja alan tuottavuuden merkittävä kehittäminen vaatii uusia toimintatapoja, huolellista elinkaaren huomioivaa päätöksentekoa, uusia materiaaleja, automaatiota ja esivalmistusta,” Lundström tarkentaa.

Jatkossa Lundström haluaa olla Boostissa viemässä eteenpäin myönteistä kuvaa rakentamisesta, jossa rakennetaan ennakkoluulottomasti, laadukkaalla ja mielekkäällä tavalla. ”On tärkeätä löytää jatkuvasti uusia tapoja haastaa toimialaa, itseämme ja asiakkaitamme,” Lundström kertoo.