KOY Järvenpään Terveystalo on valinnut TARKKA-yhteenliittymän toteuttamaan Myllynkulman suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät auditointi-, tarkastus- ja valvontapalvelut. TARKKA-yhteenliittymään kuuluvat Boost Brothers Oy, Delfoi Oy, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja Tekla Oy.

Tavoitteena parantaa laatua

”Auditointi-, tarkastus- ja valvontapalveluiden avulla tilaaja pyrkii ennaltaehkäisemään ja tarvittaessa ratkaisemaan ongelman, jos rakennus ei täysin vastaa tilaajan ja käyttäjän asettamia vaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on käsitellä toteutettavaa kokonaisuutta avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti”, toteaa KOY Järvenpään Terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo. Avoimella rakentamisella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa rakennuksen kiinteää perusosaa ja muuntuvaa tilaosaa käsitellään erikseen. Tavoitteena on parantaa rakennuksen joustavuutta.

”Auditoinnilla ja tarkastuksilla vahvistetaan prosessin asianmukainen eteneminen päätöksentekopisteittäin siten, että kaikki osapuolet ovat hoitaneet tehtävänsä ja näin olleen edellytykset kannustinpalkkioiden maksamiselle syntyvät.”

Auditointi ja tarkastuspalvelut kohdistuvat myös laadunvalvontaan. Valvontapalvelut kohdistuvat lopputulosten hyväksyttävyyden puolueettomaan toteutumiseen ja dokumentointiin.

Tiiviissä yhteistyössä

Toimeksianto toteutetaan Järvenpään Sosiaali- ja Terveyskeskuksen suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Palveluntuottajalta edellytetään tiivistä yhteistyötä käyttäjän, tilaajan, suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Palveluun kuuluu myös uuden hoitoprosessin sekä kiinteistön käyttämän ICT -ratkaisun auditointi.

Tilaajan tavoitteena on luoda rakentamisen ja rakennuksen laadunvarmistusmalli, jossa allianssihankkeen osapuolet vastaavat lopputuloksesta ja jonka sopimuksenmukaisuuden toteaa ulkopuolinen taho. Malli viedään osaksi Järvenpään Sosiaali- ja Terveyskeskushankkeessa kehitettyä virtuaalisen rakentamisen VIRMA-mallia.

TARKKA-yhteenliittymää johtaa Boost Brothers Oy

”Olemme todella ylpeitä saadessamme olla mukana kehittämässä tätä kansainvälisestikin ainutlaatuista uutta toimintatapaa”, toteaa Boost Brothers Oy:n toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander.

Lisätietoa:

toimitusjohtaja Jari Toivo, KOY Järvepään Terveystalo jari.toivo@jarvenpaa.fi

auditointiryhmän koordinaattori Matti Sivunen, Boost Brothers Oy, matti.sivunen@boostbrothers.fi