Susanna Suomela vahvistaa Boostin tiimiä

DI Susanna Suomela aloitti 5.8 rakennuttamisen asiantuntijana Boostissa.

”Boostissa minua kiinnostaa erityisesti yrityksen määrätietoinen pyrkimys hyvään laatuun niin jokaisen omassa työssä, kuin rakentamisessa kokonaisuutena. Laadukkaalla, standardoidulla ja asiakaskohtaisesti räätälöidyllä työllä taataan asiakastyytyväisyys, joka on sekä Boostin että omien arvojeni tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä,” Susanna Suomela iloitsee.

Kustannus- ja elinkaariosaamista rakentamiseen

Susanna Suomella on monipuolinen työkokemus asiantuntija- ja asiakashallintatehtävistä rakennusalalla. ”Toivon, että pääsen hyödyntämään asiakaspäällikkönä ja kustannushallinnan asiantuntijana kertynyttä osaamistani, sekä kasvattamaan asiantuntijuutta erilaisissa rakennuttamisen tehtävissä.

Mielenkiinnon kohteenani on kestävä rakentaminen. Ympäristöasiat ja rakentamisen taloudellisuus nivoutuvat yhteen, ja elinkaarinäkökulma voitaisiin nykyistä paremmin huomioida rakentamisessa jo hankintavaiheessa. Toivon tulevaisuudessa pystyväni vaikuttamaan myös näihin asioihin työni kautta,” kertoo Suomela

Tunnelma korkealla

Suomela on hyvin vaikuttunut töiden käynnistymisestä ja uudesta työpaikastaan: ”Uudet työntekijät otetaan vastaan hyvin suunnitellulla perehdytysohjelmalla ja mentoroinnilla, joten olo on ollut hyvin tervetullut. Boostilaiset ovat ylpeitä työstään ja työpaikastaan, ja hyvästä syystä.”

”Täällä on vahva tunne siitä, että yhteisellä tekemisellä voidaan kehittää rakentamista ja työllä on konkreettista merkitystä. Uusimpia, toimivia käytäntöjä etsitään jatkuvasti maailmalta, ja niitä sovelletaan ja kehitetään edelleen asiakkaan parhaaksi. Lisäksi työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta, ja työmäärää seurataan aktiivisesti. Se on erinomainen asia vaativassa asiantuntijatyössä,” kiteyttää Suomela.