Boost Brothersin Matti Sivusta haastateltiin Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta Rakennuslehdessä 30.5.2013 (nro 19). Innovatiivinen rakennushanke toimii pilottina kokonaan uudenlaiselle hankintamallille, jossa hyödynnetään esimerkiksi virtuaalisuutta, vuorovaikutteisuutta ja vahvaa käyttäjälähtöisyyttä: käyttäjät ovat Virma-mallissa osana rakennusta suunnittelevaa tiimiä. Boost Brothers Oy on ollut merkittävässä roolissa hankkeen valmistelussa. Aikaisempaan uutiseen Järvenpään hankkeesta voit tutustua lisää täältä.

Rakennuslehden artikkelissa nostettiin esille Sivusen näkemys hankkeen Virma-mallista: on tärkeää, että kaikilla valituiksi tulevan tiimin jäsenillä on vahva tuntuma suunnittelun lopputulokseen. ”Esimerkiksi rakennuttajakonsultti keskittyy perinteisen toimenkuvansa mukaisesti lähinnä prosessin ohjaukseen”, Matti kuvailee lehdelle. ”Arkkitehdin tärkein tehtävä taas on tiimissä se, että hän siirtää visuaalisiksi ratkaisuiksi virtuaaliseen suunnitteluun osallistuvilta käyttäjiltä kerätyn palautteen tulokset.”

Lisää tietoa Järvenpään hankkeesta löydät osoitteesta

http://www.jarvenpaa.fi/–Virma-hanke–/sivu.tmpl?sivu_id=6490