Boostin Matti Sivunen esitteli uutta oppimisympäristöjen hankesuunnittelun toimintamallia European Facilities Management –konferenssissa, johon osallistui yli 600 ylläpito- ja kiinteistöjohtamisen ammattilaista. Toimintamallin avulla pystytään hyödyntämään hankekehityksessä oppimista tukevia ratkaisuja.

Malli pohjautuu tutkimustuloksiin, joiden mukaan oppimistiloissa erilaiset suunnitteluratkaisut, kuten värimaailma, ilmanvaihto ja tilan joustavuus, vaikuttavat merkittävästi oppimistuloksiin. Kehitetyn työkalun avulla tällaisten suunnitteluratkaisujen tuottamat hyödyt voidaan ottaa entistä paremmin huomioon oppimistilojen suunnittelussa. Boost on ollut kehittämässä toimintamallia RYM:in Sisäympäristö-ohjelmassa.

Sivusen esitys sai konferenssissa erittäin positiivisen vastaanoton. Keskustelua syntyi paljon muun muassa siitä, miten toimintamallia voitaisiin hyödyntää myös muissa tilatyypeissä, kuten toimitilapuolella. Esityksen pohjalta esimerkiksi Delftin teknillinen yliopisto kiinnostui jatkokehittämään Boostin työkalua. Kokonaisuudessaan Sivusen esitys tarjosi yhden koko konferenssin konkreettisimmista ratkaisuista käyttäjälähtöiseen suunnitteluun.