Havainnekuva Vantaan ratikasta

Ratikalla lentokentälle jo vuonna 2029 – Boost mukana Vantaan kärkihankkeessa

Kuva: Vantaan kaupunki

Vantaan ratikka on Vantaan kaupungin suurin investointi kautta aikojen ja yksi suurimmista Suomessa lähivuosina toteutettavista infrahankkeista. Ratikka toteutetaan allianssimallilla.

Vantaan ratikan suunnittelu on edennyt loppusuoralle ja hankkeessa valmistaudutaan rakentamisvaiheeseen ja allianssikumppaneiden hankintaan. Boost Brothers Oy toimii tilaajan hankinta-asiantuntijana hankinnan valmistelussa. Hankinta toteutetaan ensi vuoden aikana, ja sen tarkoituksena on löytää hankkeeseen parhaat mahdolliset allianssikumppanit.

– Olemme saaneet toimia tilaajan asiantuntijana useissa viime vuosien suurimmissa allianssihankinnoissa. On mahtavaa olla mukana viemässä erittäin merkittävää Vantaan Ratikan hankintaa ja hankekokonaisuutta eteenpäin, kertoo Boost Brothers Oy:n toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander.

Boostin tehtävät hankkeessa on vastata hankintojen valmistelusta ja toteutuksesta tilaajan asiantuntijana sekä yhteistoiminnallisen hankkeen tukipalveluista hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheessa.

Hankkeen kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää ensi vuonna, kun hankkeeseen on löydetty allianssikumppanit. Ratikan rakentamisen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2024–2029.

Vantaasta Suomen neljäs ratikkakaupunki

Vantaan tärkeimpiin hankkeisiin kuuluva ratikka tukee kaupungin ydintavoitteita. Vantaan päämääränä on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja jatkaa kasvuaan kestävästi joukkoliikenneyhteyksien varteen. Ratikka mahdollistaisi autottoman elämäntavan 19 kilometrin pituisella reitillään. Vantaasta tulisi samalla Suomen neljäs ratikkakaupunki.

Vantaan ratikka tuo mukanaan myös kaupunkikehitystä ja lisää vetovoimaa uuden asumisen, työpaikkojen, palveluiden sekä entistä helpomman arkiliikkumisen muodossa.

Tärkeä osa pääkaupunkiseudun raitiotieverkostoa

Ensimmäiset suunnitelmat Vantaan ratikasta tehtiin jo vuonna 1992 yleiskaavaa varten. Toukokuussa 2023 Vantaan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan Vantaan ensimmäisen pikaraitiotielinjan toteuttamisesta. Raitiotie on Vantaalle merkittävä investointi tulevaisuuteen.

Ratikalle suunniteltu reitti kulkee Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen suuralueilla yhdistäen alueet toisiinsa, ja muodostaen näin sujuvan poikittaisen raideyhteyden Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja idässä Mellunmäen päätepysäkillä metroon. Ratikka vahvistaa Tikkurilan asemaa yhtenä eteläisen Suomen joukkoliikennehubina.

Ratikan toteutuminen käynnistää reitin varrella myös täydennysrakentamisen ja uudistaa koko katuympäristöä parantaen myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Tulevina vuosikymmeninä reitin varrelle voisi tulla 60 000 uutta asukasta ja 30 000 uutta työpaikkaa.