Projektiesittely: Fira Palvelut Oy: Uuden putkiremonttipalvelun kehittäminen

Putkiremontit eivät perinteisesti ole erityisen tunnettuja laadukkaasta asukaskokemuksesta. Taloustutkimuksen (2015) mukaan kolmannes putkiremonttiasiakkaista kärsi projektin myöhästymisestä ja neljännes budjetin pettämisestä.

Putkiremontin asukaskokemuksen kehittäminen on ajankohtaista niin asukkaan, liiketoiminnan kuin kansantalouden näkökulmasta. Putkiremontin kohde, koti, on elämänlaadun peruspilareita ja kodit ovat huomattava osa kansallisvarallisuudesta Suomessa. Suomessa putkiremonttibisnes on tällä hetkellä noin miljardin euron suuruinen markkina, jonka arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä.

Fira Palvelut Oy on selvittänyt putkiremontin kulkua perusteellisesti asukkaan näkökulmasta ja luonut asukkaiden tarpeisiin perustuvan putkiremonttipalvelun saatujen tulosten ympärille. Palvelun kehitysprojektissa selvitettiin ja kehitettiin arvonlisäystä koko linjasaneerauksen hankeketjussa vuorovaikutteisesti olennaisten sidosryhmien kanssa.

Projektissa Boost Brothers tutki putkiremontin sidosryhmien palvelukokemuksen muodostumisen sekä kartoitti toimivat kansainväliset käytännöt ja uudet toteutusteknologiat. Sidosryhmien palvelukokemuksen tutkimuksessa panostettiin palautteen hakemiseen kasvotusten. Kartoitus toteutettiin skannaamalla erityisesti esivalmistukseen, yhteistyömalleihin ja työnjohtomenetelmiin liittyvät edelläkävijätoimijat ja -ratkaisut sekä validoimalla kiinnostavimmat tekniikat ja menetelmät asiantuntijahaastatteluin ja paikan päällä. Fira Palvelut hyödynsi tuloksia kehittäessään asiakkaalle aidosti lisäarvoa tuottavaa linjasaneerauksen palvelumallia.

”Oivalluksemme on yksinkertainen. Rakennamme hyvän mielen putkiremontin asukkaalle, osakkaalle, ja muille sidosryhmille. Boost Brothersin tuottama päätöksentekotieto auttoi meitä suuntaamaan ja nopeuttamaan putkiremonttipalvelun kehitystyötä”, toteaa Fira Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Kokkonen.

Fira Palvelut sai Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon asukkaiden tarpeisiin perustuvan putkiremonttipalvelun kehittämisestä 30.1.2015.