Näkökulma: Boostin Sivunen haluaa lisää läpinäkyvyyttä allianssihankintaan

Boostin johtava asiantuntija Matti Sivunen luo Rakennuslehden Näkökulma-palstalla (16.6.2023) katsauksen allianssihankintojen nykytilaan ja kehityssuuntiin. Kirjoituksessaan Sivunen nostaa esiin kokemuksia ja oppeja suurista allianssihankkeista sekä ajatuksia allianssihankintojen läpinäkyvyyden kehittämiseen.

Avaimet onnistuneeseen allianssihankintaan

Sivunen kirjoittaa allianssihankinnan olevan yksi tärkeimmistä allianssin vaiheista, ja onnistuneella hankinnalla voidaankin kasvattaa hankkeen onnistumisen todennäköisyyttä. Sivunen kertoo kokemukseensa peilaten, mitkä asiat ovat osoittautuneet merkittäviksi sekä palveluntarjoajan että tilaajan kannalta:

”Esimerkiksi hankintavaiheessa palveluntarjoajan kyky tunnistaa hankkeen kannalta merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia ja taito luoda niihin ratkaisuja korreloi hankkeen onnistumisen kanssa. Toisaalta projektiorganisaation kyky käsitellä tehokkaasti tietoa ja mukautua taitavasti eri tilanteisiin on osoittautunut kriittiseksi hankkeen menestykselle.”

Hankintatyöpajassa keskeistä hankkeen kehittäminen

”Parhaimmillaan allianssihankinnoissa palveluntarjoajat pystyvät yhdessä tilaajan kanssa kehittämään hanketta kohti tavoitteita. Jopa yhden päivän työpajassa hanke voi kehittyä erinomaisesti, ja tarjoaja pystyä tämän avulla kehittämään tarjoustaan ja tilaaja hankkeen ymmärrystään. Tällainen toiminta synnyttää osapuolten välillä vahvaa luottamusta”, pohtii Sivunen kirjoituksessaan.

Sivunen on ollut mukana viime vuosien suurimmissa rakennusalan allianssihankinnoissa tilaajan asiantuntijan roolissa, jossa on havainnut allianssihankintoihin liittyvän jonkin verran väärinkäsityksiä. On saatettu esimerkiksi päätyä käsittelemään asiaa, josta kenelläkään paikalla olijoista ei ole ollut riittävää ammattitaitoa – vain siitä syystä, kun on ajateltu, että kyseistä asiaa kuuluu allianssityöpajassa käsitellä.

”Niin tarjoajat kuin tilaajat ovat kokeneet mielekkäämmiksi sellaiset hankinnat, joiden aikana pyritään kehittämään hanketta”, kertoo Sivunen.

Allianssihankintojen kehityssuuntia

Sivunen nostaa näkökulmassaan esiin tuoreen opinnäytetyön, jossa selvitettiin allianssihankintojen kehittämistarpeita, ja hän tunnistaa tilanteet, jotka tutkimuksen tuloksissa nousivat esiin.

”Toivon, että voimme jatkossa kehittää yhdessä tilaajien ja markkinoiden kanssa allianssihankintoja suuntaan, joka luo edellytykset useammalle palveluntarjoajalle osallistua allianssihankintoihin. Lisäksi allianssihankintoja tulisi kehittää siten, että palaute palveluntarjoajille on nopeampaa, resurssien käyttö tehokkaampaa ja edellytykset kehitysvaiheen käynnistämiseen ovat paremmat kuin tällä hetkellä”, pohtii Sivunen.

Laaja-alaista osaamista isoihin allianssihankkeisiin

Rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothers Oy on ollut viime vuosien aikana mukana toteuttamassa suurta osaa isoista allianssihankkeista Suomessa. Hankkeiden hintahaarukka on vaihdellut alle sadasta miljoonasta eurosta aina useisiin satoihin miljooniin euroihin. Hankkeista kappalemääräisesti eniten on ollut infraa, mutta mukana on myös teollisia hankkeita ja talonrakennushankkeita sekä näiden yhdistelmiä. Esimerkiksi meneillään olevassa mittavassa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Koskelan varikkohankkeessa on infra- ja teollisen hankkeen osia, mutta isoin osuus on talonrakentamista.

Muita allianssihankintoja, joita Boost on ollut toteuttamassa viime vuosina ovat muun muassa Väyläviraston hankkeet, kuten Lahden eteläinen kehätie (2017), Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat (2021) sekä Hailuodon kiinteä yhteys (2022) sekä useat teolliset allianssihankinnat Vantaan Energialle ja Helenille vuosina 2021 ja 2022.

 

Lisätietoja

Matti Sivunen, matti.sivunen@boostbrothers.fi, puh. 040 751 5710