Järvenpään Uuden Sosiaali- ja Terveyskeskus Myllynkulman rakennustyöt ovat edistyneet ripeästi. Rakennuksen kiinteä osa rakennetaan neljässä lohkossa. Ensimmäisenä rakennettavassa lohkossa elementtiasennukset ovat jo pitkällä, sillä katon asennus valmistuu elokuun alkupuolella. Viimeisenä rakennettavalla lohkolla on parhaillaan käynnissä rakennuksen perustustyöt ja perusmuurin rakentaminen. Myös tuleva Parkkitalo edistyy aikataulussa: parkkitalon seinien rakennustyöt ja maalämpökaivojen poraukset on jo aloitettu.

Rakentamisessa noudatetaan täysimääräisesti ns. avointa rakentamista. Avoimella rakentamisella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa rakennusta tarkastellaan kahtena eri kokonaisuutena: käyttäjää palvelevina tiloina eli tilaosana ja rakennuksen perusrakenteina eli kiinteänä osana. Rakennuksen kiinteä osa ja tilaosa suunnitellaan ja rakennetaan erikseen. Tiloihin liittyvä suunnittelu on viimeistelyvaiheessa.

Kesän aikana työmaan viereen rakennetuissa mallihuoneissa on järjestetty useita arviointikatselmuksia tilojen tulevilla käyttäjille. Katselmuksissa kaupungin henkilökunnan muodostamat käyttäjäryhmät ovat käyneet arvioimassa mallihuoneiden toimivuutta. Käyttäjäryhmiin on kuulunut esimerkiksi suunterveydenhuollon ja mielenterveystyön ammattilaisia. Arviointien avulla on kerätty arvokasta käyttäjäpalautetta huoneiden suunnitteluratkaisuista, kuten esimerkiksi sisustuksesta, kalustuksesta ja tekniikasta. Palautteen avulla viimeistellään tilojen suunnitelmat rakentamista varten.

Lisätietoa ja kuvia kohteesta tästä linkistä.

Boost Brothers johtaa TARKKA-yhteenliittymään, jonka KOY Järvenpään Terveystalo on valinnut toteuttamaan Myllynkulman suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät auditointi-, tarkastus- ja valvontapalvelut. Boostin lisäksi TARKKA-yhteenliittymään kuuluvat Delfoi Oy, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja Tekla Oy.