Helenin meriveden lämmöntalteenoton selvitys etenee – Boost Brothers strategisena yhteistyökumppanina.

Meriveden lämmöntalteenotto -projekti etenee vauhdilla – allianssikumppanin etsintä käynnistynyt

Helenin meriveden lämmöntalteenotto -projekti on edennyt allianssikumppanin kilpailutusvaiheeseen. Kansainvälisessä kilpailutuksessa etsitään sopivaa kumppania merivesijärjestelmän kehitys- ja toteutusvaiheisiin.

Tulevan kumppanin kanssa muodostettava allianssi kehittää ja toteuttaa merivesijärjestelmän hankeosan täysin valmiiksi. Allianssin toiminta käynnistyy kehitysvaiheella arviolta syyskuussa 2022.

Helenin allianssikumppanihankinnan käynnistymisestä uutisoi Tekniikka&Talous omassa verkkojulkaisussaan 31.3.2022.

Ainutlaatuinen askel kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Meriveden lämmöntalteenotto -projekti edistää siirtymää kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa. Projekti koostuu kahdesta osasta, merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoksesta. Merivesijärjestelmän hinnaksi Helen arvioi 450 miljoonaa euroa.

Merivesijärjestelmä sisältää arviolta 17 km pitkän vedenottotunnelin, joka todennäköisesti toteutetaan tunneliporauslaitteella (ns. TBM-menetelmä). Lisäksi merivesijärjestelmä sisältää arviolta 9 km pitkän purkutunnelin. TBM-menetelmää hyödynnettäisiin suomalaisessa kallioperässä ensimmäistä kertaa tässä kokoluokassa.

Boost Brothers Helenin strategisena kumppanina

Boost toimii projektissa Helenin strategisena yhteistyökumppanina, ja auttaa varmistamaan projektin toteutettavuutta ja osapuolten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin osallistumalla esimerkiksi hankestrategian ja hankintojen valmisteluun ja toteutukseen. Lue lisää Boostin ja Helenin yhteistyöstä täältä.