Matti Sivunen.

Matti Sivunen Boostilta suositun Buildertalk -podcastin vieraana keskustelemassa rakennushankkeen johtamisesta

Rakennushanke on haastava kokonaisuus johtajalle, kun rakentaminen on jo itsessään mutkikasta ja hankkeet usein hyvin pitkiä. Näistä lähtökohdista tuore Buildertalk -podcast keskittyy rakennushankkeen johtamisen ydinkysymyksiin: Miten johtaa ihmisiä rakennushankkeessa tekemään uutta pitkäjänteisesti, kun toimintaympäristö ja konteksti muuttuvat koko ajan?

Podcast-jaksossa keskustellaan uudenlaisesta ja erittäin ajankohtaisesta lähestymistavasta hankejohtamisessa eli rakennushankkeen strategisesta johtamisesta.

Strateginen johtaminen avainasemassa rakennushankkeen onnistumisessa

Hankkeen ja ihmisten johtamistarpeet muuttuvat hankkeen vaiheen mukaisesti, ja ne voivat olla eri vaiheissa hyvinkin erilaisia. Sivusen mukaan rakennushankkeen strategisella johtamisella tarkoitetaan sitä muutosta, jota johtamiselta vaaditaan rakennushankkeen eri vaiheissa. Esimerkiksi hankkeen alkuvaiheessa epävarmuus on usein suurta ja tarvitaan sellaista johtamisotetta, joka tukee vaihtoehtojen ideointia ja kehittämistä luovallakin otteella, kuten innovaatiojohtamisessa. Työmaavaiheessa puolestaan johtamisessa tarvitaan toisenlaista johtamismallia: tehokasta toimeenpanoa, selkeitä lähtötietoja, rooleja ja koordinaatiota.

Rakennushankkeen strategisen johtamisen keskeinen ajatus on se, että rakennushankkeessa kannattaa valita tilanteeseen ja hankkeen vaiheeseen soveltuva johtamismalli ja lähestymistapa. Valinnalla on merkittävä vaikutus rakennushankkeen tulosten saavuttamiseen, ihmisten hyvinvointiin ja kehittämiseen, kuten podcastissa läpikäydyt esimerkkihankkeet havainnollistavat.

Strategisen johtamisen teeman lisäksi jaksossa pohditaan esimerkiksi kotimaisen rakennusalan osaamisen kansainvälisen kilpailukyvyn tilannetta ja avataan meihin kaikkiin vaikuttavaa suurta muutosta, jota Sivunen erityisesti odottaa alan tulevaisuudelta.

Kuuntele podcast kokonaisuudessaan täältä.

Buildertalk on suomalaisen ohjelmistoyritys Builderheadin podcast-sarja, jossa paneudutaan rakennusalan ajankohtaisiin aiheisiin, teknologioihin ja kiinnostaviin yrityksiin sekä persooniin. Buildertalk -podcasteja pääsee kuuntelemaan Youtube, Spotify, Apple ja Google Podcast -palveluissa.