Maailman suurimman lämmön kausivaraston suunnittelija on valittu

Kuva: Vantaan Energia

Vantaan Energian kilpailutus lämmön kausivaraston EPCM-konsulttipalveluista on saatu päätökseen. Boost on toiminut hankkeessa tilaajan hankinta-asiantuntijana.

Nyt alkavan hankkeen suunnittelusta, hankinnoista ja rakennusprojektin työmaavalvonnasta on valittu vastaamaan AFRY Finland Oy. Kaikilla mittareilla maailman suurimman lämmön kausivaraston EPCM-konsultin kilpailutukseen osallistumishakemuksen jättäneistä ehdokkaista valittiin parhaat tarjoajat Vantaan Energian käynnistämän kilpailutuksen neuvotteluvaiheeseen.

Kilpailutus oli poikkeuksellinen, koska hankinnan kohteena oli hanke, jota ei ole ennen toteutettu missään.

– Hankkeessa yhdistyy vaativa kalliorakennus- ja laitosrakentamiskohde. Haasteellisessa kohteessa korostuu yhteistyön, avoimuuden ja yhdessä tekemisen merkitys, jota hankinnassa päädyttiin selvittämään tarjoajille järjestettyjen arviointitilaisuuksien avulla, kertoo hankkeen hankinta-asiantuntijana toiminut Maiju Hirvonen Boost Brothersilta.

Boostin tehtäviin hankinnan aikana on kuulunut muun muassa hankinta-aineiston valmistelu sekä neuvottelujen ja arviointitilaisuuksien suunnittelu ja toteutus.

Boostilla vahva kokemus julkisista hankinnoista

Lämmön kausivarasto -hankkeen projektipäällikkö Timo Koistila Vantaan Energialta kertoo, että kilpailutus sai lisäarvoa etenkin Boostin asiantuntemuksesta ja niin sanotusta ulkopuolisen näkökulmasta hankintaan.

­– Yhteistyö Boostin kanssa on ollut alusta alkaen sujuvaa ja luontevaa. Varsinkin tarjoajille pidetty arviointitilaisuus oli ammattimaisesti järjestetty, johdettu ja arvioitu osana hankintaa. Tällä tavoin saimme parhaimman hyödyn irti arviointitilaisuuksista. Arvostimme suunnattomasti myös Boostin sitoutumista, joka näkyi erityisesti silloin kun kiire oli kovimmillaan, hän kertoo.

Yhteistyö Vantaan Energian kanssa on ollut saumatonta koko hankinnan ajan.

– Asiakkaalla oli vahva käsitys hankinnan sisällöstä ja toteutuksesta, minkä lisäksi asiakas oli avoin ja luottavainen uusienkin ehdotusten edessä, sanoo Hirvonen.

Boostilla on yli kymmenen vuoden monipuolinen kokemus  julkisten hankintojen valmistelusta ja toteuttamisesta eri hankintamenettelyillä niin suunnittelu-, urakoitsija-, tavara- kuin palveluhankinnoista.  Laatuperusteiset ja neuvottelupohjaiset hankinnat infra-, energia- ja talonrakennushankkeissa kuuluvat yrityksen erityisosaamiseen.

Varannon rakennustyöt alkavat kesällä

Vantaan energian Varannoksi nimetty lämmön kausivarasto rakennetaan syvälle peruskallioon Vantaan Kuusikonmäkeen. Kallioon louhitaan 1 100 000 m3 vesisäiliö tunneli- ja prosessitiloineen. Samaan yhteyteen rakennetaan myös kaksi 60 MW sähkökattilaa.

Varannon toimintaperiaatteena on, että varastossa oleva vesi lämmitetään jopa 140-asteiseksi, jolloin se kykenee varastoimaan 90 GWh lämpöenergiaa. Se vastaa suomalaisen keskikokoisen kaupungin koko vuoden lämmöntarvetta tai 1,3 miljoonan sähköauton akkua.

Varannon rakennustyöt alkavat kesällä, mutta varsinainen louhintatyön aloitus on suunnitteilla vasta vuoden 2025 alussa.

Hankkeen kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 19 miljoonan euron investointituen.