Lapset ovat erittäin tyytyväisiä uuteen Kyrölän kouluun

Helsingin Sanomat (HS 28.9.2018) esittelee Järvenpäässä sijaitsevan uuden Kyrölän koulun esimerkkinä lapsiystävällisestä koulurakentamisesta. Artikkelissa Kyrölän koulun lapset iloitsevat uusista toimivista ja terveellisistä koulutiloista, ja kertovat tunnelmiaan myös uutisvideolla.

Uudella koululla on lapsille, vanhemmille ja opettajille erityinen merkitys, koska sen avulla ratkaistiin nopealla aikataululla alueen koulutilojen akuutti tilatarve. Koulun rakennuttajana toimi Mestaritoiminta Oy ja se toteutettiin tehtaalla esivalmistettuja moduuliratkaisuja hyödyntäen.

”Meillä oli suuri kunnia toimia kouluhankkeessa Mestaritoiminta Oy:n rakennuttamisen asiantuntijana. Huolellinen hankevalmistelu ja neuvottelumenettelyn hyödyntäminen loivat edellytykset lapsiystävälliselle, modernille, toimivalle ja kustannustehokkaalle koululle,” iloitsee Tuomas Talasma Boostilta.

Koulun hankevalmistelu ja hankinta toteutettiin käyttäjälähtöisesti. Hankevalmistelussa ja hankinnassa panostettiin erityisesti käyttäjien tarpeiden kartoittamiseen ja moduulien räätälöintiin tarpeiden mukaisesti. Neuvottelumenettely osoittautui toimivaksi hankintamenettelyksi, koska ratkaisuja voitiin joustavasti määritellä ja kehittää käyttäjien tarpeiden ja uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

”Huolellisella valmistelulla laadukkaat päätöksentekoaineistot saatiin myös hyvin nopeasti kasaan. Esimerkiksi hankkeen lähtötiedot ja tarjouspyyntömateriaalit valmisteltiin kuukaudessa,” kertoo Talasma.

Boost Brothers toimi hankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntijana vastaten hankevalmistelusta, hankinnoista ja LVIA-valvonnasta.