Lahden eteläinen kehätie valmistuu budjetissa ja aikataulussa – Boost mukana allianssiasiantuntijana

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie avataan liikenteelle

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie. Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla.

Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Suuri hanke toteutuu aikataulussa ja budjetissa

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie on viime vuosien suurimpia infrainvestointeja Suomessa. Hankekokonaisuuden kokonaiskustannusarvio on 275 miljoonaa euroa.

Kehätie valmistuu luvatusti joulukuussa 2020, joka alittaa hankkeen toteutuspäätöksen mukaisen tavoiteaikataulun noin vuodella. Väyläviraston mukaan rakentaminen on sujunut erittäin hyvin ja hankekokonaisuus toteutuu kustannusarviossa.

Boost tilaajan allianssiasiantuntijana

Hankkeen hankeosa 1B toteutettiin allianssimallilla, ja sen kustannusarvio oli yli 170 miljoonaa euroa. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen, Kujalan ja Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen – Kujala sekä Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

Allianssin kehitysvaihe käynnistyi elokuussa 2017, ja päättyi toukokuun 2018 lopussa, jonka jälkeen toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin ja työt käynnistyivät täydellä painolla. Boost Brothers toimi allianssimallilla toteutetussa hankeosassa tilaajan hankinta- ja allianssiasiantuntijana.

”Boost auttoi meitä hankkimaan ja kokoamaan erinomaiset toteutuskumppanit. Tämä oli hyvin tärkeä osa hankkeen onnistumisessa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastolta.

”Oli suuri kunnia olla mukana tässä upeassa hankkeessa, jossa tiivis yhteistyö ja vahva yhdessä tekemisen kulttuuri oli kaiken toiminnan ytimessä”, kertoo Matti Sivunen Boostilta.

 

kuva: Väylävirasto