Laadukkaalla kuntoarvioinnilla parempia korjausinvestointeja

Kuntoarvioiden ja -tutkimusten hyödyntäminen investointipäätöksenteossa on keskeinen osa systemaattista ja kokonaisvaltaista kiinteistönhoitoa.

ARA selvitti kuntoarvioiden tilaamisen ja toteuttamisen nykytilannetta ja kehitysehdotuksia yhdessä Boost Brothers Oy:n kanssa. Projektin lopputuloksena syntyi Kuntoarvio perusparannushankkeissa -selvitys, joka kokoaa ajankohtaiset löydökset ja suositukset sujuvan kuntoarvioprosessin toteutukseen. Projektissa kartoitettiin asuinkerrostalojen kuntoarvioinnin nykytilanne Suomessa ja tutkittiin prosessin vaiheita aina kuntoarvion tilaamista edeltävistä toimista aina mahdolliseen korjausrakentamiseen. Selvitys toteutettiin analysoimalla kuntoarvioaineistoja ja haastattelemalla kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia tilaavia ja tarjoavia toimijoita.

Tutkimuksessa haastatellut kiinteistöomistajat peräänkuuluttivat kuntoarvioilta parempia päätöksentekotietoja korjausinvestointien priorisointiin. Tätä varten tarvittaisiin nykyistä selkeämpiä ehdotuksia korjaustoimenpiteistä ja systemaattisia arvioita niiden kannattavuudesta: ”Onko ehdotettu korjaus kannattava pitkällä tähtäimellä meidän yhtiömme näkökulmasta?” Lisäksi kiinteistöomistajat pitivät erittäin tärkeänä, että kuntoarvioraportti sisältäisi korjausvaihtoehtojen perustelun ja vertailun suhteessa kohteen ja rakennuttajan kiinteistökannan korjausvelkaan, rahoitusvelkaan, vuokratasoon ja käyttöasteeseen.

ARA-viesti 1/2018 esittelee projektilöydöksiä ja suositukset sujuvan kuntoarvioprosessin toteutukseen.