Tässä kuvassa on Koskelan varikko

Koskelan varikkohankkeen allianssikumppani on valittu

(Kuva: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, AFRY Finland Oy)

 

Koskelan varikolla vuonna 2024 alkavan mittavan uudishankkeen kilpailutus on edennyt allianssikumppanin valintaan. Valmistuttuaan Koskelasta tulee toinen pääraitiovaunuvarikko rakenteilla olevan Ruskeasuon varikon ohella. Varikkoa rakennuttaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Koskelan varikon uudistamista koskevan hankinnan viimeiselle neuvottelukierrokselle valittiin kaksi tarjoajaryhmittymää, joista Kaupunkiliikenteen hallitus valitsi kokouksessaan 20.6.2023 Kaupunkiliikenteen kumppaniksi ryhmittymän Akseli. Ryhmittymässä ovat mukana Skanska Infra Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Sweco Finland Oy, Sipti Infra Oy, Rejlers Rakentaminen Oy ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy.

Viimeisellä neuvottelukierroksella tarjoajaehdokkaita vertailtiin mm. kehitysvaiheen strategian, ympäristöinnovaatioiden sekä alustavan toteutuskustannuksen perusteella. Lisäksi ryhmittymien kanssa järjestetyissä työpajoissa arvioitiin luottamuksen rakentamista. Laatutarjousten arvioinnin jälkeen vertailtiin annettuja hintatarjouksia.

Kilpailutuksen laatu on ollut todella kovatasoinen ja neuvotteluissa on onnistuttu aidosti kehittämään hanketta ja luomaan edellytyksiä kehitysvaiheen tehokkaaseen aloittamiseen.

Hankkeen kehitysvaihe käynnistyy elokuussa

Sopimus voidaan allekirjoittaa neljäntoista vuorokauden oikaisuvaatimusajan jälkeen, jonka jälkeen elokuussa aloitetaan hankkeen kehitysvaihe. Toteutusvaiheeseen on tarkoitus siirtyä syksyllä 2024. Uutta varikkoa voidaan alkaa rakentaa, kun Koskelan nykyisen varikon toiminnot siirtyvät keväällä 2024 valmistuvalle Ruskeasuon varikolle. Koskelan uusi varikko valmistuu tavoitteen mukaan vuonna 2028.

Koskelan varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko nyt rakenteilla olevan Ruskeasuon varikon ohella. Hankkeessa Koskelan nykyisen varikon osittain epätarkoituksenmukaiset tilat korvataan uudella varikolla. Varikolle rakennetaan tilat raitiovaunujen säilytykselle, kunnossapidolle ja korjaukselle. Lisäksi varikkokokonaisuuteen kuuluu ratainfran kunnossapidon varikko.

Koskelan varikon uudishanke on osa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jonka mukaisesti varaudutaan pääkaupunkiseudun raitioliikenteen kasvuun.

Varikon hankesuunnitelman mukainen kokonaiskustannusarvio on noin 275 miljoonaa.

Boost tilaajan asiantuntijana hankinnan valmistelussa ja toteutuksessa

”Suuret onnittelut valituille allianssikumppaneille! On ollut upeaa olla mukana valmistelemassa ja toteuttamassa ainutlaatuista ja hyvin vaativaa hankintaa, jossa keskityttiin hankkeen kehittämiseen. Tilaaja ja palveluntarjoajat onnistuivat työskentelyssä erinomaisesti”, kertoo johtava asiantuntija Matti Sivunen Boostilta.

Boost toimii Koskelan varikkohankkeessa tilaajan rakennuttamisen asiantuntija, ja on osallistunut hankestrategian laatimiseen, toteutusmuodon selvittämiseen ja kehittämiseen sekä allianssihankintojen valmisteluun ja toteutukseen.