Kuvassa profiloidaan kiskoja. Työssä syntyy kipinöitä.

Kiskon profilointi lisää rataverkon käyttöikää

Junaliikenteen kuluttamat kiskot kunnostetaan profiloimalla. Kiskon profilointihankkeet ja rautatierakennuttaminen on yksi Boost Brothersin erikoisosaamisalueista.

Suomen liikennöitävissä olevan rataverkon pituus on lähemmäksi kuusi tuhatta kilometriä ja sen lisäksi vaihteita yli 9 500 kappaletta. Radalla liikennöivä kalusto kuluttaa kiskoja, jolloin kiskon poikkileikkausprofiili muuttuu. Eniten kuluvat kaarrepaikat ja rataosuudet, joilla on paljon liikennettä.

— Kiskon profiloinnilla kuluneet kiskot muotoillaan standardien mukaiseen profiiliin rataosan nopeuden mukaan. Profiloinnilla voidaan korjata tai ehkäistä esimerkiksi head check -kiskovikoja. Siten saadaan jatkettua kiskojen käyttöikää vielä vuosiksi eteenpäin, kertoo Boost Brothersin infrarakennuttamisen johtaja Tuomo Takkinen.

Jos vioittunutta kiskoa tai vaihdetta ei kunnosteta, voi esimerkiksi pintavaurio kehittyä ajan myötä kiskon katkeamaksi tai murtumaksi, joka pysäyttää junaliikenteen.

Kiskon profilointihankkeessa onnistuneen lopputuloksen kannalta on olennaista huolellinen alkukartoitus ja työn laadun valvonta. Boost toimii hankkeessa rakennuttamisen asiantuntijana, valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina varmistaen hankkeen sujumisen turvallisesti sekä junaliikennettä häiritsemättä.

— Kiskon profilointi toteutetaan pääsääntöisesti öisin, jotta voidaan minimoida häiriöt junaliikenteeseen. Profilointi tehdään sekä vaihteissa että linjaosuuksissa sille tarkoitetulla profilointiyksiköllä, Takkinen sanoo ja jatkaa.

— Työ tehdään aina ratatyönä ja usein liikenteen ehdoilla, joten työsaavutus vuoroissa vaihtelee paljon. Useampiraiteisilla ja hiljaisemman liikenteen rataosuuksilla työsaavutus on parempi kuin vilkkaasti liikennöidyillä. Vaihdetta profiloitaessa täytyy varata koko vaihdealue, joten vaihteissa usein yhdessä työraossa päästään profiloimaan vain suoraa tai poikkeavaa raideosuutta eikä välttämättä molempia.

 

Turvallisuuteen kiinnitettävä erityishuomiota

Kiskon profilointiurakoihin on asetettu tarkat pätevyys- ja turvallisuusvaatimukset. Profilointi on käytännössä kokonaan tulityötä, koska profilointi hiomalla tuottaa kipinöitä. Jyrsimälläkin toteutettu profilointi sisältää hiontaa vaativia työvaiheita, jolloin sekin käytännössä muodostuu tulityöksi. Silloin riski muun muassa metsäpaloille kasvaa.

—  Turvallisuuden varmistaminen on kiskon profiloinnissa välttämätöntä. Suomessa on paljon useampiraiteisia rataosuuksia, jolloin täytyy varmistaa, että urakoitsija ymmärtää huomioida viereisellä raiteella kulkevan liikenteen sekä esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetukset.

Hankkeissa tarvitaan lisäksi valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimusten mukaista osaamista kuten esimerkiksi päällysrakennepätevyyttä sekä taito- ja maanrakennuspätevyyttä, jotka Boostilta löytyy. Lisäksi yritys kouluttaa jatkuvasti uusia toimijoita alalle.

Rakennuttamisen asiantuntijana Boostin intresseissä on löytää hankkeen edun mukaisesti parhaat ratkaisut sekä olla linkkinä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Kiskon profiloinnissa tilaajana toimii Väylävirasto.

— Näiden asioiden huomioimiseen on pitkän kokemuksen myötä muodostuneet hioutuneet käytännöt. Myös valikoituneiden urakoitsijoiden kanssa yhteistyö on helppoa, toteaa Takkinen.

 

Boost Brothers on infran- ja rautateiden rakennuttaja

Rautatierakennuttaminen on yksi Boost Brothersin vahvuuksista. Muita yhtiön infrarakennuttamisen palveluita ovat muun muassa hankintapalvelut sekä rakennuttamisen palvelut niin yksityisille että julkisille hankintayksiköille. Lisäksi Boost toimii hankkeissa valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina.

Rataverkon työt ovat Takkisen mukaan arvokkaita, koska silloin kehitetään koko yhteiskunnan merkittävimpiä rakenteita.

— On hienoa olla mukana parantamassa rataverkon toimintavarmuutta ja käytettävyyttä, hän toteaa.