Kennet Lundström palaa Boostin tiimiin

Kennet Lundström palaa Boost Brothersille opintovapaaltaan. Kennet valmistui äskettäin huippuarvosanoin kauppatieteiden maisteriksi Hankenilta pääaineenaan yritysjohtaminen ja organisointi. Hän sai erityismaininnan pro gradu -tutkielmastaan, jossa Kennet tutki miten yritysjohdon ominaisuudet ja luonteenpiirteet vaikuttavat pörssiin listautuvien yritysten alihinnoitteluun pörssiin listautumisessa.

Aineistonaan hänellä oli pohjoismaiset pörssiin listautumiset vuosilta 2009-2015. Empiirisistä löydöksistä merkittäviä olivat tilastollisesti merkitsevät löydökset siitä, että yrityksen hallituksen arvostus, yritysjohdon koettu soveltuvuus tehtäviinsä sekä teknologiayrittäjä toimitusjohtajana ovat signaaleja, jotka vaikuttavat pörssilistautumisen hinnoitteluun. Pörssilistautumisen arvon muodostuminen on pitkään perustunut enimmäkseen taloudellisiin tunnuslukuihin. Akateeminen yritysjohto- ja yrittäjyystutkimus ovat heränneet tarkastelemaan sitä, miten yritysjohdon toiminnot vaikuttavat pörssiin listautumisen onnistumisessa.

Kennet on ollut Boostilla vuodesta 2015.

”Olemme Boostilla erittäin innoissamme, että saamme Kennetin takaisin tiimiimme. On ollut hauska huomata, että Kennetin opintovapaan aikana minulla ja hänellä on syntynyt samanlaisia ajatuksia siitä, miten niin toimialaa kuin yritystämmekin voidaan kehittää ja viedä eteenpäin. On hienoa lähteä yhdessä viemään ajatuksia käytäntöön.” Kertoo Juho-Kusti Kajander, Boost Brothersin toimitusjohtaja.

Kennet näkee rakennusalan ja laajemmin rakennetun ympäristön ja kiinteistöalan käyvän parhaillaan läpi merkittävää digi- ja teknologiaharppausta tuottavuuden nostamiseksi. Boost Brothers on ollut aktiivisesti mukana viemässä viimeisimpiä innovaatioita ja uusia teknologioita käytäntöön. Kennet haluaa tuoda oman arvokkaan panostuksensa rakennusalan kiihtyvään kehitykseen.

”Rakennusalan tuottavuus on jäänyt muista aloista jälkeen, mutta nyt on nähtävissä merkkejä tuottavuuden noususuhdanteista. Erityisesti nopean rakentamisen ja digitaalisten työkalujen avulla rakentaminen on tulevaisuudessa tehokkaampaa. Näiden vieminen käytäntöön vaatii paitsi uusia näkökulmia, myös uusia johtamis- että organisointitapoja. Uskon että Boostilta saamani vahva ymmärrys rakennusalan tulevaisuudesta yhdistettynä opintoihini, tuottaa niin asiakkaille kuin yrityksellemmekin lisäarvoa.” – Kennet Lundström.

Kennetin pro graduun voi tutustua osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/168028

Lisätietoja antavat:

Juho-Kusti Kajander, 040 750 2775 juho-kusti.kajander@boostbrothers.fi

Kennet Lundström, 040 662 4971 kennet.lundstrom@boostbrothers.fi