KAS kehittää rakennuttamisen toimintamalliaan yhteistyössä Boost Brothers Oy:n kanssa

KAS eli Kunta-asunnot konserni on sopinut yhteistyöstä Boost Brothers Oy:n kanssa.

”KAS on merkittävä yleishyödyllinen vuokra-asuntotoimija. Haluamme tarjota asiakkaillemme turvallista ja kohtuuhintaista asumista. Tämä vaatii uudistuotannon osalta uusia toimintamalleja sekä yhteistyötapojen ja työkalujen kehittämistä,” toteaa KAS:n hanke- ja kehittämispäällikkö Lauri Paronen.

”Kehittämisen lähtökohtana on varmistaa, että rakennuttamistoiminta vastaa taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää rakentamista, jossa huomioidaan julkisten hankintojen ja edistyksellisen laadunvarmistuksen erityispiirteet. Tämä on hieno tavoite ja uskomme yhteistyöllä saavuttavan hyviä tuloksia,” iloitsee Boost Brothers Oy:n operatiivinen johtaja Matti Sivunen.

Toimeksiannossa kehitetään rakennuttamistoimintaa ja sitä pilotoidaan kahdessa asuinrakennuskohteessa pääkaupunkiseudulla.