JYK harjannostajaisissa lämmin tunnelma

Järvenpään yhteiskoulun ensimmäisen vaiheen uudisrakennuksen työt ovat edenneet aikataulussa. Välietappia juhlistettiin torstaina 25.8. harjannostajaisten merkeissä, kun projektihenkilöstö ja kutsuvieraat kokoontuivat JYK:n työmaalla Mestaritoiminta Oy:n kutsumana.

Harjannostajaispuheissa korostui sujuva ja ammattitaitoinen yhteistyö kaikkien osapuolten kesken. Erityistä kiitosta sai myös käyttäjänäkökulman huomioiminen hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Harjannostajaistunnelmista kertoo Boostin JYK-tiimin vastaava projektimestari Jussi Alanko-Luopa: ”Hienoa päästä juhlistamaan usean vuoden työn tulosta. Hankkeessa on erityisesti panostettu yhteistoimintaan ja laajaan sidosryhmien osallistamiseen koko hankkeen ajan, ja oli hienoa kuulla, miten tätä korostettiin ja kiiteltiin usean puhujan toimesta.”

Boost mukana hankkeessa alusta asti

Hankkeessa on alusta lähtien hyödynnetty Boostin kehittämää Milestone-mallia. Hankkeen suunnittelu ja toteutus on ositettu Milestone-mallin mukaisiin välitavoitteisiin, joiden ansiosta tilaajalla on jatkuvasti ajantasainen käsitys siitä, että hanke etenee aikataulussaan ja kustannus- ja laatutavoitteet täyttyvät.

Toteutusvaiheessa Boostin työ jatkuu edelleen muun muassa käyttäjäyhteistyön organisoinnilla sekä projektin toteutuksen auditoinnilla.

Uusi koulu rakennetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisenä rakentuu uudisrakennus ja toisessa vaiheessa laajennetaan uudisrakennusta sekä perusparannetaan Kansakoulunkatu 1:n rakennus. Toisen vaiheen valmistuttua vuonna 2026 koulussa on oppilaspaikat noin 1100 lapselle.

Järvenpään Yhteiskoulun uusi rakennus on suunniteltu opetustoiminnan lisäksi toimimaan monitoimitalona, jonka tiloja kuntalaiset pääsevät hyödyntämään myös iltaisin ja viikonloppuisin.